prevent

  1. Verb önlemek, engellemek, engel olmak, mani olmak, önüne geçmek, bırakmamak, durdurmak, alıkoymak.
    There
    is nothing to prevent us from going.
  2. Verb erken davranmak, önüne geçmek.
  3. Verb (bkz: precede ).
  4. Verb (bkz: anticipate ).
müzakereyi engellemek Verb
savaşı önlemek Verb
bir savaşı önlemek Verb
bir kazayı önlemek Verb
rekabeti önlemek Verb
dolandırıcılığı önlemek Verb
adaleti saptırmak Verb
birinin bir şey yapmasını engellemek Verb
birinin bir şey yapmasına engel olmak Verb
birinin birşeyi yapmasını önlemek Verb
birinin birşeyi yapmasını engellemek Verb
birinin birşeyi yapmasına engel olmak Verb
birinin birşeyi yapmasına mâni olmak Verb
hukukun normal seyrini önlemek Verb
bir hakkın kullanılmasını önlemek Verb
katilin linç edilmesini önlemek Verb
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Noun, Law