adjust

 1. Verb ayarlamak, ayar/tashih etmek.
  to adjust an instrument: bir aleti ayarlamak.
 2. Verb doğrultmak, düzeltmek, düzenlemek, uydurmak, tanzim etnek.
  to adjust expenses to income: masrafı
  gelire göre düzenlemek.
  to adjust a garment to the body: elbiseyi bedene uydurmak.
 3. Verb anlaşmazlıkları halletmek/yatıştırmak.
  to adjust differences: ihtilâfları halletmek.
 4. Verb, Insurance ödenecek sigorta parasını belirlemek.
 5. Verb, Military nişangâh tashihi yapmak.
üstünü başını düzeltmek Verb
finans durumunu düzeltmek Verb
saçıni düzeltmek Verb
kendini çevreye uydurmak Verb
kendini çevreye uydurmak Verb
özdevimli ayar Information Technology
yarı ayar
sola yaslamak Verb, Information Technology
sağa ayarlamak Verb, Information Technology
bir anlaşmazlığı halletmek Verb
sınırı ayarlamak Verb
talep uzlaştırmak Verb
sikkeye tam ağırlığını vermek Verb
bir sikkeye tam ağırlığını vermek Verb
bir anlaşmazlığı halletmek Verb
sınırı düzeltmek Verb
bir sorunu dostça halletmek Verb
bir anlaşmazlığı halletmek Verb
bir hesabı ayarlamak Verb
yevmiyeyi ayarlamak Verb
bir hesabı kendine paralel bir hesapla uyuşma durumuna getirmek Verb
şikâyetlere çare bulmak Verb
faiz oranını ayarlamak Verb
uymak Verb
intibak etmek Verb
alışmak Verb
intibak etmek Verb
fiyatları ayarlamak Verb
deniz sigortacılığında zararın taraflar arasında paylaşılma biçimine karar vermek Verb
avaryayı bölüştürmek Verb
vasıtaları bir amaca göre ayarlamak Verb