alcohol

 1. Noun
  ethyl alcohol/grain alcohol/ethanol/fermantation alcohol/spirits of wine/spirit ile ayni anlama
  gelir. alkol, ispirto, etil alkol, C2H5OH.
 2. Noun alkollü içki.
 3. Noun, Chemistry alkol: genel formülü CnH2n+1OH veya ROH olan bileşimlere verilen ad. Burada R bir
  alkil grubunu, OH ise hidroksil kökünü gösterir. (Arapça
  elkuul sözcüğünden alınmıştır).
alkol bazlı dezenfektan Noun, Medicine
fetal alkol sendromu Noun, Diseases
salt/mutlak alkol, ağırlıkça %1'den az su içeren alkol.
alkol bağımlısı olmak Verb
alkolik olmak Verb
alil alkol: H2C=CHCH2OH: Plastik ve ilâç sanayiinde ve organik sentezlerde kullanılan,
hardal gibi keskin kokulu, cildi tahriş eden, renksiz sıvı.
amil-alkol, C5H11OH: nışastalı maddelerin fermantasyonundan elde edilen renksiz,
keskin kokulu sıvı. Eritici olarak ve organik sentezlerde aracı olarak kullanılır.
OC6H4CH2OH: parfüm yapmakta kullanılan renksiz, alıç kokulu sıvı.
anisic
alcohol ile ayni anlama gelir.
Noun
alkolün etkisi altında olmak Verb
benzil alkol, C6H5CH2OH. Renksiz, hafif rayihalı, suda erir sıvı. Parfüm
vb. yapımında eritici olarak, benzil ester ve eterlerinin sentezinde de aracı olarak kullanılır.
bütil alkol, C4H9OH: bütandan elde edilen tutuşabilir dört sıvı alkol eşizinden
biri. Organik sentezlerde ve eritici olarak kullanılır.
Noun
denşirilmiş alkol: metanol vb. gibi zehirli madde katılarak içilmez hale getirilmiş etil alkol.
alkollü araç kullanma Noun, Law
alcohol (1). Noun
alkol içmekten sakınmak Verb
hububat alkolü.
izopropil alkol: CH3CHOHCH3: eritici, masaj alkolü olarak ve antifriz yapımında kullanılır.
loril alkol: C12H26O : başka alkollerle karıştırılarak deterjan yapımında kullanılır. Noun
(kandaki) alkol miktarı
methanol Noun
alkol derecesi
alil alkol: H2C=CHCH2OH: Plastik ve ilâç sanayiinde ve organik sentezlerde kullanılan,
hardal gibi keskin kokulu, cildi tahriş eden, renksiz sıvı.
propil alkol: C3H7OH. Eritici olarak ve organik sentezlerde kullanılır. Noun
saf alkol
saf ispirto
içki tüketimini sınırlamak Verb
alkol, antiseptik olarak kullanılan %70 izopropil alkol eriyiği.
alkol bazlı dezenfektan Noun, Medicine
alkollü içki vergisi
alkollü Adjective
içkili Adjective
sarhoş Adjective
methyl alcohol.
kandaki alkol oranı Noun, Medicine
alcohol ile ayni anlama gelir. alkol, ispirto, etil alkol, C2H5OH.
Türün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Noun
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Noun, Organizations