1. İsim tavan.
  ceiling decoration: tavan süsü/tezyinatı.
  ceiling light/lamp: tavan lambası.
 2. İsim iç kaplama.
 3. İsim üst sınır, azamî had: azamî fiyat haddi, kiraların/maaşların üst sınırı vb.
  to fix a ceiling for (=
  put a ceiling on) prices/wages: azamî fiyat/ücret tespit etmek.
  Prices have reched their ceiling: Fiyatlar en yüksek düzeye ulaştı.
  hit the ceiling
  mec. (öfkeden) tepesi atmak.
 4. İsim, Havacılık (a) yeryüzünün çıplak gözle havadan gürülebildiği en yüksek nokta, (b) belirli koşullar altında bir uçağın
  çıkabileceği en büyük yükseklik.
 5. İsim, Meteoroloji en alçak bulutun yeryüzünden yüksekliği.
 6. İsim ahşap geminin ana çatıya bağlı iç kaplaması.
 7. İsim tavan yapımı.
salt tavan, deniz düzeyinden itibaren uçağın normal uçuş yapabildiği en yüksek düzeç.
kredi tavanı
tavandan asılmak Fiil
asma tavan İsim, İnşaat
asma tavan İsim, İnşaat
asma tavan İsim, İnşaat
asma tavan İsim, İnşaat
masraf tavanı
asma tavan İsim, İnşaat
cam tavan (bir kariyerde ilerlemeye set çeken görünmez engel
cam tavan İsim, İnsan Kaynakları
asma tavan İsim, İnşaat
tavana lamba asmak Fiil
çok öfkelenmek, tepesi atmak, küplere binmek.
When his father saw the condition of the car, he hit the roof.
faiz haddi
faiz oranı tavanı
kredi tavanı
madeni tavan
maaş tavanı
tavan fiyat İsim, Ekonomi
fiyat tavanlarının kaldırılması
kira tavanı
uçakta verilebilecek azami hizmet seviyesi
harcama tavanı
asma tavan İsim, İnşaat
asma tavan İsim, İnşaat
alçak tavanlı
tavan kontrolü
tavan rakamı
avize
tavan lambası İsim
kâr tavanı
ekonominin kapasite haddi İsim
kazanç tavanı
kredi sınırı
narh fiyatı
tavan fiyatı
azami fiyat
tavan fiyat İsim, Ekonomi
tavan statifi
asma tavan İsim, İnşaat
ücret tavanları İsim
azami ücret
tavan fiyatını aşmamak Fiil
perakendeci tavan fiyatı
bayi tavan fiyatı
perakende tavan fiyatı