introduction

  1. İsim, Hukuk giriş
  2. İsim tanıştır(ıl)ma, tanıt(ıl)ma, takdim.
  3. İsim tanıtılan/takdim edilen şey.
  4. İsim önsöz, mukaddeme.
  5. İsim giriş, başlangıç.
    an introduction to chemistry.
  6. İsim ortaya çık(ar)ma, icat, bir işe (ilk olarak) uygulama.
temel giriş
geçerli talimat
giriş olarak
kaçakçılık
tanıtma mektubu.
yeni ürün tanıtma
piyasaya yeni ürün çıkarma
yeni ürün tanıtma
(Br) hisse senetlerinin borsaya kabulü
hisse senetlerinin borsaya kabulü
bir kanun tasarısının verilmesi
bir önerge verme
işe başlatma
parayı konvertibl yapma
bir memlekete mal sokma
tanıtma fiyatı
İngiliz edebiyatına giriş
bir kitaba giriş yazmak Fiil