introduction

  1. Noun, Law giriş
  2. Noun tanıştır(ıl)ma, tanıt(ıl)ma, takdim.
  3. Noun tanıtılan/takdim edilen şey.
  4. Noun önsöz, mukaddeme.
  5. Noun giriş, başlangıç.
    an introduction to chemistry.
  6. Noun ortaya çık(ar)ma, icat, bir işe (ilk olarak) uygulama.
temel giriş
geçerli talimat
giriş olarak
kaçakçılık
tanıtma mektubu.
yeni ürün tanıtma
piyasaya yeni ürün çıkarma
yeni ürün tanıtma
(Br) hisse senetlerinin borsaya kabulü
hisse senetlerinin borsaya kabulü
bir kanun tasarısının verilmesi
bir önerge verme
işe başlatma
parayı konvertibl yapma
bir memlekete mal sokma
tanıtma fiyatı
İngiliz edebiyatına giriş
bir kitaba giriş yazmak Verb