female

 1. dişi (insan), kız/kadın.
  a female employee/worker: kadın memur/işçi.
 2. dişi (hayvan).
  a female cat.
 3. Botany dişi, pistilli.
  a female plant.
 4. dişil, dişilere/kadınlara mahsus.
  female charm.
  female suffrage: kadınların oy verme hakkı.
 5. Machines dişi.
yetişkin kadın
karının mirasçı grubuna hasredilmiş
kadın arkadaş
kadın memur
kadın girişimciler Noun, Economics
kadınlık organları Noun, Biology
kadın mirasçı
kadın işgücü
kadın tarafı
dişi mafsal
kadın mesleği
kadın uğraşı
kadın işi
kadın işçi
kadın hasta
bayan dilekçe sahibi
dişil kafiye: (a) son hecesi vurgusuz iki heceli kafiye (
double rhyme):
motion, notion
veya
clever, never gibi, (b) son iki hecesi vurgusuz üç heceli kafiye (
triple rhyme):
fortunate, importunate gibi.
Noun
(geniş anlamda) çok heceli kafiye. Noun
dişilik
odalık
şantöz
kadın oy hakkı
kadınların seçimlerde oy kullanma hakkı
kadınların çalışması
kadın işçi
kız çocuğa tecavüzde bulunma