1. sanat.
  the fine arts: güzel sanatlar.
  applied arts: uygulamalı sanatlar.
  a work of art:
  sanat eseri.
  the plastic arts: yoğrumlu sanatlar.
 2. sanat eserleri (mimarî hariç).
  a museum of art: sanat eserleri müzesi.
  an art collection:
  sanat eserleri kolleksiyonu.
  art and architecture: sanat ve mimari.
 3. hüner, maharet.
  the black art: büyü.
  the noble art (of self defense): boks.
  I had no
  art or part in it: Ben o işin içinde değilim (benim bunda dahlim yok).
 4. zanaat.
  art and commerce: zanaat ve ticaret.
  arts and crafts: sanatlar ve elişleri.
 5. (üniversite öğreniminde) güzel sanatlar ve toplumsal bilimler.
  Arts Faculty: Edebiyat Fakültesi.

  He is studying art: Resim tahsil ediyor.
 6. to be fiili şimdiki zamanının ikinci tekil şahsı. Thou art: sen … sin. Bu gün bunun yerine
  you are denilmektedir.
sanat eseri İsim
soyut sanat İsim, Sanat
akademik sanat İsim, Sanat
analitik sanat İsim, Sanat
tatbiki sanat
tatbiki sanat
uygulamalı sanat
“aşırı, müfrit, ziyadesiyle”: bir şeyi istenmeyecek tarzda aşırı yapan kimse anlamı katar.
ör.: drunkard,
sluggard, coward, braggart.
Son Ek
büyü(cülük), sihir(bazlık). İsim
anıtsal sanat yapıtı
güzel sanatlar yapıtı
reklamcılık (sanatı).
bilgisayar sanatı İsim, Sanat
kavramsal sanat İsim, Sanat
bir sanat yapıtını yok etmek Fiil
dijital sanat İsim, Sanat
sayısal sanat İsim, Sanat
sanat eserleri sergisi
sanat dünyası İsim
figüratif sanat İsim, Sanat
gotik sanat İsim, Sanat
grafik sanatı
sanat tarihi
aktörlük sanatı
ev idaresi.
net sanatı İsim, Sanat
İnternet sanatı İsim, Sanat
sanayi grafiği
hurda resim/sanat: hurda eşya ile yapılmış üç boyutlu resim.
devim-sanat: hareketli gözüken sanat eseri (heykel vb.).
sanatsever
sade sanat: gayrı-şahsî bir üslûpla işlenmiş geometrik şekillerden oluşan resim/heykel.
müzik sanatı
naif sanat İsim, Sanat
İnternet sanatı İsim, Sanat
net sanatı İsim, Sanat
sanat eseri İsim, Sanat

Fr. sanat eseri. İsim
yanılsatıcı sanat: uzay ve şekilleri yanılsatıcı devinim ve görünümler şeklinde düzenleyen soyut resim
üslûbu.
op ile ayni anlama gelir.
op artist: yanılsatıcı sanatkâr.
İsim
op sanatı İsim, Sanat
görümsel resim: geometrik çizgiler kullanarak görümsel etki (hareket vb.) uyandırmayı amaç edinen resim sanatı.
bir sanatta normal beceri
ham sanat İsim, Sanat
sanat dünyasında etkili kişiler İsim
sanat dünyasında etkili olan şahıslar İsim
piksel sanatı İsim, Sanat
görsel sanat
popüler sanat: karikatür ve ilân resimleri. İsim
pop sanatı İsim, Sanat
elişleri, el sanatları.
tekniğin bilinen durumu İsim, Hukuk
süreç sanatı İsim, Sanat
Romanesk sanat İsim, Sanat
sanat okulu
(teknoloji/sanat) gelişme seviyesi, ulaşılan en yüksek düzey.
state-of-the-art: en son teknolojik gelişmelere uygun. İsim
sokak sanatı İsim, Sanat
kusursuz bir şekilde
teknik terim
sanat eseri, şaheser.
The new bridge is a work of art. İsim
sanat eseri İsim
sanat ve mekanik
bir reklamı üretmek için gerekli olan grafik malzeme
işin içinde olma
reklamların yapımında kullanılmak üzere sanat işleri ve fotoğraflar sağlamaktan sorumlu olan reklam ajansı
ya da ticari stüdyo çalışanı
sanat işleri satın alıcısı
bir reklamcılık şirketinde sanat işleri ya da fotoğraflar satın alınmasından sorumlu kişi
sanat takvimi
televizyona
televizyonda
siyah zeminin üzerinde açık tonda harfler ya da çizimlerin bulunduğu karton levha
siyah zemin üzerinde açık tonda harfler ya da çizimlerin yer aldığı karton tabela
üzerine resim yapılan karton
sanat merkezi
sanat koleksiyonu
sanat yapıtları koleksiyoncusu
sanat koleksiyoncusu
sanat yapıtlarından anlayan uzman
sanat eleştirmeni
sanat eleştirisi
sanat eleştiricisi
süsleme sanatı: 1920-30 yıllarında moda olmuş ve 1960 yıllarında yeniden canlandırılmış kübik geometri
şekillerini model alan tezyinî sanat.
İsim
grafiker atölyesi
sanat tasarımı
sanat tasarımcısı
sanat yönetmeni: sahne, kostüm, ışık vb. gibi bütün dekoru düzenleyen yönetmen. İsim

art editor ile ayni anlama gelir. bir yayın veya ilân kurumunda resim, grafik vb.'nin seçim, yapım
ve dizimi ile sorumlu kimse.
İsim
artistic director İsim
sanat yöneticisi: tiyatro, bale veya operanın sanat işlerindeki baş yöneticisi. İsim
sanat yönetmeni İsim, Sinema
art director ile ayni anlama gelir. bir yayın veya ilân kurumunda resim, grafik vb.'nin seçim,
yapım ve dizimi ile sorumlu kimse.
resim sergisi
sanat sergisi
sanat uzmanı
sanat ifadesi İsim
sergi evi
galeri İsim
resim galerisi
resim ve heykel müzesi
sanatkârane işlenmiş renkli cam. İsim
bu camdan yapılmış eşya (bardak, lamba, vazo vb.). İsim
sanat dergisi
sanat birliği
güzel sanatlar müzesi
sanat müziği İsim, Müzik
art nouveau İsim, Sanat
yeni sanat İsim, Sanat
sanat eseri İsim, Sanat
ikna sanatı
kuşe kâğıt
kuşe kâğıdı
sanat dönemi
sanat eseri İsim, Sanat
sanat zenginlikleri İsim
sanat zenginlikleri İsim
sanat baskısı
sanat eserleri ve mücevherat sigortası İsim
sanat yapıtları yayıncısı
(Br) röprodüksiyon
sanatçı temsilciliği
sanat temsilciliği
sanat temsilcisi
sanat yapıtları açık artırması
güzel sanatlar okulu
sanat servisi
reklamlarda uygulanan sanatın yaratılmasıyla görevli bağımsız servis
sanat hizmetleri (reklamlarda uygulanan sanatın yaratılmasıyla görevli bağımsız bir kuruluş
tablo satan dükkân
antikacı
resim sergisi
sanat yapıtları kaçakçılığı
sanat yapıtı kaçakçılığı
güzel sanatlar öğrencisi
reklam bürosu İsim
sanat eki
sanat öğretmeni
resimci
sinema (özellikle yabancı ve deneysel filmler gösteren). İsim
sanat yapıtı hırsızlığı
sanat hazineleri İsim
sanat hazineleri İsim
sanat değeri
sanat işi
sanat yönetmeni asistanı İsim, Sinema
sanat galerisinde tablo sergilemek Fiil
sanat eserleri sergisi
son kroki
güzel sanatlar galerisi
mükemmel sanat yapıtı
saten kâğıt
dövüş sporu
güzel konuşma sanatı
 1. İsim rear
 2. İsim back
 3. İsim backside
 4. İsim behind
 5. İsim hind end
 6. İsim rear end
 7. İsim end
 8. İsim posterior
 9. İsim butt
 10. İsim stern
 11. İsim tail end
 12. İsim heel
 13. İsim breech
 14. İsim bottom
successively Zarf
hypocritical Sıfat
right occipital lobe İsim, Anatomi
right occipital lobe İsim, Anatomi
left occipital lobe İsim, Anatomi
left occipital lobe İsim, Anatomi
successively Zarf
sequentially Zarf
consecutively Zarf
to pummel pommel Fiil
art deco İsim, Sanat
ulterior motives İsim
reversionary heir
remainder man
reversionary succession
pillion seat
substitute in an entail

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Arka taraf, arka