1. fırça.
  cloth brush: elbise fırçası.
  hair brush: saç fırçası.
  paint brush: yağlı
  boya fırçası.
  tooth brush: diş fırçası.
 2. fırçalama.
  I'll just give my coat/hair a quick brush.
 3. tüylü kuyruk (tilki vb. kuyruğu).
 4. hafif çarpışma, dokunup geçme, sürtünme, kısa temas.
  He felt the brush of her silk dress against him as she passed.
 5. kısa at yarışı/gezisi.
 6. Elektrik-Elektronik (a) toplaç, fırça: elektrik üreteçlerinde akımı sargıdan dış iletkene (motorlarda dış iletkenden sargıya)
  ileten kömür parçası.
  brush discharge: saçaklı boşalım: gazlar içinde ışıklı boşalma ile kıvılcımlı boşalma arasında oluşan durum.
 7. (şapkalara takılan) tüy, püskül.
 8. fırçalamak, süpürmek.
  to brush one's teeth/hair/coat: dişlerini/saçını/elbisesini fırçalamak.

  to brush the floor: yeri süpürmek.
 9. değ(dir)mek, hafifçe dokun(dur)mak/temas et(tir)mek, sürünmek.
  The light wind lightly brushed his cheek.
 10. silkmek, hafifçe vurup uzaklaştırmak.
  His hand brushed a speck of lint from his coat.
 11. aceleyle/telâşla hareket etmek, aldırış etmeden geçip gitmek.
  I wanted to speak to her, but she just brushed past me.
 12. İsim sık çalılık/fundalık.
 13. İsim çalı-çırpı (demeti).
 14. İsim yer yer meskûn ormanlık arazi.
diş fırçalamak Fiil, Tıp
İngilizce bilgisini tazelemek Fiil
pasta fırçası İsim, Gıda ve Mutfak
bütün gücü ile elde etmeye çalışmak, çok gayret etmek, elinden geleni yapmak.
The mayor was beating
the bushes for funds to build the school.
elbise fırçası İsim
kontakt kömürü
kontak kömürü
kontakt fırçası İsim
kontak fırçası İsim
kokarca kılından fırça.
saç fırçası İsim
mürekkep fırçası İsim
diş arası fırçası İsim, Diş Sağlığı
(sapsız) saç fırçası.
tırnak fırçası. İsim
boya fırçası İsim
pasta fırçası İsim, Gıda ve Mutfak
tahta fırçası.
tıraş fırçası İsim
İkisi de aynı mal; ikisinin de huyları/kusurları aynı; al birini vur ötekine.
tuvalet fırçası İsim
tel fırça.
bir kenara itmek, bertaraf etmek, kulak arkasına atmak, nazarı itibara almamak, umursamamak.
Our complaints
were simply brushed aside.
to brush difficulties/opposition aside: zorlukları/muhalefeti bertaraf etmek.
bir itirazı susarak geçiştirmek Fiil
itirazı susarak geçiştirmek Fiil
bir kenara itmek, bertaraf etmek, kulak arkasına atmak, nazarı itibara almamak, umursamamak.
Our complaints
were simply brushed aside.
to brush difficulties/opposition aside: zorlukları/muhalefeti bertaraf etmek.
alabros: fırçavari saç kesimi/traşı. İsim
üstünü (baştanbaşa) fırçalamak/süpürmek/temizlemek, (atı) tımar etmek.
funda/çalılık yangını. İsim
(a)
ABD- argo terslemek, şiddetle reddetmek, geri çevirmek, sepetlemek, başından savmak.
He
had never been brushed off so rudely before. (b) tozunu almak.
fırça ile temizlemek, süpürmek.
boya vb. sürmek.
fırça baskısı İsim, Tekstil Sanayii
ilk tashih provası İsim
(bilgiyi) tazelemek, ilerletmek.
brush up one's English: İngilizce bilgisini tazelemek.
I must
brush up my French before going to Paris.
(bilgiyi) tazelemek, ilerletmek.
brush up one's English: İngilizce bilgisini tazelemek.
I must
brush up my French before going to Paris.