1. İsim aksaklık
 2. sorun, problem, mesele, dava, muamma.
  unemployment problem: işsizlik sorunu/davası.
  She's a
  problem to me: O benim için bir muammadır.
 3. Matematik soru, problem.
  solve a problem: bir problemi çözmek.
 4. çetin, zor, başa çıkılması/düzeltilmesi müşkül, yola gelmez, islâh olmaz.
  a problem child.
 5. (edebiyat) tezli, çözümü zor konuları işleyen.
  a problem play: sorun oyunu, tezli piyes.
davranış sorunları İsim, Psikoloji
davranış problemleri İsim, Psikoloji
davranışsal sorunlar İsim, Psikoloji
davranışsal problemler İsim, Psikoloji
bütün çabalarını bir soruna yöneltmek Fiil
sorunu kafasında evirip çevirmek Fiil
bir sorunu kafasında evirip çevirmek Fiil
bir sorunu kafasında evirip çevirmek Fiil
Güneydoğu sorunu Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
bir sorunu çözmeye çalışmak Fiil
bir sorunla karşı karşıya bulunmak Fiil
hedef işareti sorunu
kapasite sorunu
likidite sorunu
kronik sorun İsim
müzmin sorun İsim
müzmin mesele İsim
ırk sorunu
sözünde durmama problemi İsim, Rekabet Hukuku
rekabet sorunu
tüketici problemi
sözleşme sorunu
para sorunu
bir sorunu çözümlemek Fiil
karar sorunu
ürün çeşitlendirme sorunu
alkol sorunu İsim, Psikoloji
içki sorunu İsim, Psikoloji
yönetim sorunu
bir konuyu tartışmak Fiil
sınır sorunu
temel sorun
bir sorunu çözmede başarılı olmak Fiil
bir sorunla mücadele etmek Fiil
bir problemi çözmek için canla başla uğraşmak Fiil
güç sorun
konuyu iyice kavramak Fiil
bir sorunu tam anlamak Fiil
vazgeçme problemi İsim, Rekabet Hukuku
iç politika sorunu
konut/mesken sorunu, iskân meselesi.
yatırım sorunu
güç sorun
karmaşık sorun
birini sorunuyla baş başa bırakmak Fiil
birini sorunuyla başbaşa bırakmak Fiil
dil sorunu
(US) bir sorunu yenmek Fiil
likidite sorunu
köklü sorun İsim
pazarlama sorunu
karı-koca sorunu
azınlık sorunu
azınlık sorunu
tekel sorunu
işletme sorunu
işletme sorunu
nüfus sorunu
bir sorun ile uğraşmak Fiil
sorun oluşturmamak Fiil
sorun olmak Fiil
sorun teşkil etmek Fiil
sorun arz etmek Fiil
psikolojik sorun İsim, Psikoloji
psikolojik problem İsim, Psikoloji
ırk sorunu
ırk sorunu
bir sorunu müzakere etmek Fiil
düşünüp taşınmak Fiil
maaş sorunu
birine güç bir problemin çözülmesini devretmek Fiil
sosyal süreç
bir mesele hakkında mütalaasını yürütmek Fiil
sorunda sözü olmak Fiil
tedarik sorunu
bir sorunu çözmek üzere ele almak Fiil
problemi çözmeye çalışmak Fiil
belalı sorun
trafik sorunu
transfer sorunu
trafik problemi
işsizlik sorunu
hayati sorun
seçmenin kimliğinin saptanması sorunu
seçmenlerin kimliğinin saptanması sorunu
bir soruna şiddetle girişmek Fiil
ücret sorunu
çözüm iradesi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
bir problemi çözmeye çalışmak Fiil
problemi çözmeye çalışmak Fiil
problemin yakasını bırakmamak Fiil
bir problemin yakasını bırakmamak Fiil
bir sorunla uğraşıp durmak Fiil
sorunlu bölge
problem çocuk
kötülük problemi, kötülük sorunu İsim, Din ve İnanç
nakit sorunu
ivedi çözüm bekleyen sorun
vergi sorunu
problem çözme İsim, Psikoloji
birinin başına dert olmak Fiil
Bir sorun mu var?
bir soruna başka bir gözle bakmak Fiil
Önemli değil.
Sorun değil.
Bana ne?
Beni ilgilendirmez.
bir sorunu ilgili bakanlıklar arasında çözmek Fiil
sorun daha kötüledi
Ne oldu buna?
Ne saçmalıyor bu?
Nesi var bunun?
Bunun derdi ne?
Çevre Sorunlarını Önleme Şube Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
 1. teaser
 2. İsim difficulty
 3. case
behavioral problems İsim, Psikoloji
behavioral issues İsim, Psikoloji
behavioral problems İsim, Psikoloji
behavioral issues İsim, Psikoloji
problem of evil İsim, Din ve İnanç
moot question
commitment problem İsim, Rekabet Hukuku
transportation problem
consumer problem
hold-up problem İsim, Rekabet Hukuku
a host of problems
psychological issue İsim, Psikoloji
psychological problem İsim, Psikoloji
business at issue
business at issue
problem child
problem solving İsim, Psikoloji
problem-solving skill İsim, Psikoloji
to encounter problems Fiil
to experience problems Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Matematik kuralları ... istenen soru