1. İsim, Botanik sınıf
 2. sınıf.
  class differences can divide a nation. Our class will graduate next year. A first class hotel.

  class-book: (a) defter, (b) sınıf albümü.
  class-list(s): (a) sınıf öğrencileri listesi, (b) üniversitede derecelere göre sınav sonuçları listesi.
 3. zümre, tabaka, kast.
  lower class: avam tabakası.
  middle class: orta tabaka.
  upper class:
  eşraf, yüksek tabaka.
  working class: çalışan zümre, işçi sınıfı.
  the governing/ruling class: yöneten sınıf/zümre, hâkim zümre.
  Are the ruling classes the enemies of the people?
 4. tür, cins, nevi, çeşit.
  I don't know whether this animal belongs in the fish or reptile class?
 5. grup, takım, bölük, bölüm.
 6. ders, kurs, ders saati/süresi.
  evening class(es): gece okulu/kursu.
  The French class. What
  time does the next class begin?
  take/give a class: ders vermek.
  to attend a class: derse devam etmek, derste bulunmak.
 7. (tren, uçak vb.) mevki.
  First class (ticket) to London, please.
 8. toplumsal mevki.
 9. zarafet, kibarlık, üstünlük, mükemmellik.
  I like the look of that girl, she's got real class:
  O kız çok hoşuma gidiyor, cidden kibar bir görünüşü var.
  high class: birinci sınıf, mükemmel.
  no class: âdi, bayağı, pespaye.
  He's got class!
  hkr. Mükemmeldir! Eşi yoktur!
 10. bir okuldan/üniversiteden belirli bir yılda mezun olanlar.
  We were both members of the class of 1948.
  He got his degree from ITU, class of '63.
 11. üniversite sınavlarında alınan) derece, not.
  What class (of degree) did you get: first, second or third?
 12. Askerlik2 kur'a.
  The class of 1951: 51 kur'ası.
 13. sınıflandırmak, tasnif etmek, sınıflara bölmek/ayırmak, gruplandırmak.
 14. bir sınıfa/zümreye mensup olmak/girmek.
  Those who class as believers.
 15. İsim ulam
sınıfın birincisi olmak Fiil
sınıfsal işbirliği İsim, Sosyoloji
sınıfsal çıkarlar İsim, Sosyoloji
sınıfsal ayrıcalık İsim, Sosyoloji
sınıfsız Sıfat, Sosyoloji
sınıfsız toplum İsim, Sosyoloji
sınıf birincisi İsim, Eğitim
sınıfının birincisi olmak Fiil
sınıfınin birincisi olmak Fiil
geçmek Fiil
egemen sınıf İsim, Sosyoloji
hakim sınıf İsim, Sosyoloji
yönetici tabaka İsim, Sosyoloji
sınıf birincisi İsim, Eğitim
işçi sınıfı İsim, Sosyoloji
emekçi sınıf İsim, Sosyoloji
emekçiler İsim, Sosyoloji
emekçi sınıflar İsim, Sosyoloji
emekçi halk İsim, Sosyoloji
emekçiler İsim, Sosyoloji
emekçi kitleler İsim, Sosyoloji
dünya standartlarında Sıfat
birinci sınıf Sıfat
en iyi kalite Sıfat
idari sınıf
başlangıç sınıfı
din dersi.
pertavsız
turist mevkiinin üzerindeki mevki
birinci mevkiin altında
(uçakta) birinci sınıf ile ekonomi sınıfı arasındaki mevki
(US) turist mevkii
olgunlaşma sınıfı
turistik mevkii
ekonomi sınıfı
turist mevkii.
işverenler sınıfı
işveren sınıfı
işverensınıfı
girişimci sınıf
yönetici sınıf
sineksıklet
birinci mevki/sınıf/derece/rütbe vb.. İsim
(tren, uçak, vapur vb.) birinci/lüks mevki. İsim
(bazı koşulları sağlayan) posta müraselâtı, birinci sınıf posta (mektup, kart vb.). İsim
eş-türler sınıfı: dil bilgisi bakımından aynı görev ve özellikleri taşıyan sözcüklerden oluşan sınıf: isim, sıfat, fiil, zarf vb. İsim
(ABD posta sisteminde) ucuz tarifeli (dördüncü sınıf) posta müraselâtı.
fourth-class: ucuz tarifeli,
ucuz /tenzilatlı tarife ile.
kibar sınıf
iyi aileden
spor dersi İsim, Tıp
beden eğitimi dersi İsim, Tıp
gelir sınıfı
gelirsınıfı
sanayici sınıfı
sanayi sınıfı
yönetici sınıf
canlı modellerin resmini yapan sınıf. İsim
aşağısınıf
aşağı sınıf
alt tabaka, avam/işçi sınıfı/tabakası.
The lower classes are always with us. İsim
düşük gelir sınıfı
orta-alt sınıf İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
yönetici sınıf
tüccar sınıfı
orta sınıf, burjuva, orta tabaka (halk). İsim
orta-üst sınıf
zengin sınıf
yeni sınıf
yenisınıf
teknik ve yönetim alanında seçkinler grubu
meslek sınıfı
işçi sınıfı
kalabalık sınıf
halk sınıfı
hazırlık sınıfı İsim, Eğitim
ihzarisınıf
hazırlık sınıfı İsim, Eğitim
ürün sınıfı
maaşlı sınıf
ücretliler İsim
maaşlılar İsim
maaş grubu
(a) (tren vb.) ikinci mevki, (b) (posta) âdi, ikinci sınıf, (c) (bazı İngiliz üniversitelerinde başarı
derecesi itibarıyla) ikinci.
ikinci sınıf
(US) son sınıf
sosyal sınıf İsim, Antropoloji
vergisınıfı
vergi sınıfı
sanat okulu sınıfı
teknik okul sınıfı
mirasta hak sahibi olanlar İsim
(a) üçüncü sınıf, (b) üçüncü mevki.
çuvallamak (argo) Fiil
(US) turistik sınıf
turistiksınıf
turist sınıfı
tüccar sınıfı
ikinci mevkide seyahat etmek Fiil
üst sınıf
meslek okulu sınıfı
ücret sınıfı
sözcük/ kelime sınıfı. İsim
işçi sınıfı.
işçi sınıfı İsim, Sosyoloji
bir grup adına açılan dava
kolektif dava
(US) bir grup adına açılan dava
saymak Fiil
sınıfsal düşmanlık İsim, Sosyoloji
sınıf mevcudu İsim, Eğitim
sınıf engelleri İsim
sınıfsal temel İsim, Sosyoloji
temel tarife
seri halinde çıkarılmış hisse senetleri İsim
sınıf başkanı
sınıf çatışması. İsim
sınıfının bilincinde olan
sınıfınin bilincinde olma durumu
sınıf bilinci: mensup olunan toplumsal sınıfın özellik, kimlik ve isteklerinin kavranması ve durumlarının
iyleşmesine yönelik dayanışma duygusu.
İsim
mezuniyet (kutlama) günü. İsim
(US) fevkalade masrafların düşülmesi
sınıf farkı İsim, Sosyoloji
sınıf farklılığı İsim, Sosyoloji
sınıfsal farklılık İsim, Sosyoloji
sınıf ayırımları: toplumsal sınıfları birbirinden ayıran gelir, servet, düşünüş, eğitim, yaşama biçimi vb. arasındaki farklar. İsim
sınıf farkı
sınıf özcülüğü İsim, Sosyoloji
sınıf alıştırmaları İsim
cam süs eşyaları İsim
sınıf bilinci
sınıf arkadaşı
ders notu İsim, Eğitim
belli bir sınıfa duyulan kin
belli bir sınıfa duyulan nefret
ders saatleri İsim, Eğitim
sınıfsal eşitsizlik İsim, Sosyoloji
sınıf çıkarı
sınıf menfaati
sınıflararası menfaati
sınıf mesafesi
sınıflar arası mesafe
sınıf mevzuatı
(Br) not listesi
(okul) sınıfta alınan ders yükü
sınıfta alınan ders yükü
belirli ya da müşterek özel ilgi alanı olan okuyuculara yönelik dergi
toplu anlam: dilbilgisi bakımından aynı sınıfa giren sözcüklerin ortak anlamları: çoğulluk, tekillik vb. gibi. İsim
sınıf toplantısı
aynı seriden hisse senetlerine sahip hissedarların toplantısı
(kütüphanecilikte) tasnif numarası: kitabın raftaki yerini belirten numara. İsim
kredi sınıfı
menkul kıymetler sınıfı
(okul) sınıf mümessili
sınıf mümessili
sınıf önyargısı
sosyal sınıfla ilgili önyargı
lüks mal fiyatı
müşterinin kabul ettiği çok yüksek fiyat
sınıf ayrıcalıkları İsim
adi mesai
grup taşıma tarifesi
sigorta primi
temel ücret
(tren) sınıf değerlendirme
sınıf sicili
lüks restoran
riziko derecesi
tehlike sınıfı
birinci sınıf gemi
sınıf dayanışması
sınıfsal yapı. İsim
sınıf kavgası: savaş haline dönüşmüş sınıf çatışması. İsim
sınıf mücadelesi: Marksist düşünceye göre kapitalistlerle işçiler arasında politik ve ekonomik güç kazanmak
için sürdürülen mücadele.
İsim
sınıf mücadelesi İsim, Sosyoloji
sınıf sistemi İsim, Sosyoloji
ücret cetveli
sınıf vergisi
sınıf öğretmeni İsim, Eğitim
ders programı İsim, Eğitim
okul gezisi İsim, Eğitim
sınıf gezisi İsim, Eğitim
sınıf mücadelesi
yönetici sınıf refahı
birinci sınıf işçilik