1. normal, alışılmış, doğal, mutad, tabiî, beklenen, ortalama, standardlara uygun.
  normal working hours
  from 9:00 to 17:00. normal temperatures during May. Rainfall has been below normal this July.
 2. âdi, alelade, olağan.
 3. düzgülü, düzgün, uygun, muntazam (nesne).
 4. Psikoloji düzgülü: (a) (zekâ/şahsiyet/ruhsal gelişme vb.) ortalama, (b) (ruhen) sağlıklı, sağlam.
 5. Matematik (a) düzgen, normal, dik(ey). (b) düzgen/normal uzunluğu: düzgenin eğri ile x ekseni arasında kalan parçasının
  uzunluğu.
  normal curvature: düzgen eğrilik.
  normal functions: düzgen işlevler.
  normal lines: düzgen doğrular.
  normal matrix: düzgen dizey.
  normal plane: düzgen düzlem.
  normal to a curve: eğri düzgeni.
  normal to a surface: yüzey düzgeni.
 6. Kimya normal: (a) 1 litresinde 1 eşdeğer-gram çözünen özdek bulunan.
  normal solution: normal çözelti,
  (b) her C atomu en fazla iki C atomuna bağlı olan (düzgün C zincirli alifatik hidrokarbon), (c) bütün OH grupları veya H atomu yerine başka atom grupları geçmiş bulunan (yansız/nötral tuz). Na2SO4 gibi.
 7. (a) sağlıklı, sıhhatli, iyi gelişmiş, normal, düzgün, hastalıksız.
  a normal child. (b) doğal, tabiî.
normalin üstünde
normalleşmek Fiil
normalin altında
normal kapasite
normal takat
normal yollar İsim
normal tüketici
normal tüketim
düzgen dağılım (eğrisi): Değişkenin çeşitli değerleri için olasılıkları gösteren çan kesiti biçimindaki
eğri.
Gaussian curve ile ayni anlama gelir.
İsim
normal sapma
düzgen dağılım.
Gaussian distribution ile ayni anlama gelir. İsim
normal süre İsim
normal kazanç
normal hata eğrisi
normal piyasa fiyatı
normal uçuş
mod ve medyan değerlerinin benzer ya da birbirine çok yakın olduğu durumdaki değerlerin dağılım biçimi
mastar
gelirin artması ile birlikte kendisine olan salt talebin arttığı mal
normal mal
normal mallar İsim
normal zarar
normal işlemler İsim
normal kapasite
normal emekli aylığı
normal emeklilik
normal performans
normal gösteri
normal fiyat (kısa ve uzun vadede bir mal için piyasada arz ve talebe göre oluşan fiyat
normal fiyat
normal kar
normal kâr
normal dağılım
normal faiz miktarı
normal risk
resmi rakamlar İsim
istatistik raporu
öğretmen okulu: liseden sonra 2 yıllık eğitimle öğretmen yetiştiren okul. İsim
normal vergi
normal değer
normal işçi
normal çalışma şartları İsim
normal çalışma günü
 1. up to par
 2. regular
 3. usual
 4. Sıfat unexceptional
 5. natural
 6. all in the day's work
regular weight
standard family
contrary to one's usual habits
ordinary dealings
ordinary depreciation
straight-line amortization İsim, Muhasebe
ordinary depreciation
fair wear and tear
routine maintenance
want of ordinary care
regular gasoline
2-star fuel
ordinary fare
average human being
customarily Zarf
standard stock
ordinary budget
regular size
regulation size
full size
regular endorsement
regular indorsement
course of employment
regular hours İsim
standard conditions İsim
normal drawing rights İsim
normal profit
normal distribution
standard conduct
normal value
basic inventory
extra expenses İsim
adequate care
natural childbirth İsim, Tıp
natural birth İsim, Tıp
normal pension
conventional interest
standardized invoice
normal price
regular price
charge price
ordinary income
straight income
average pocketbook
normal performance
to come to oneself Fiil
(banking) usual charge
standard calculation
usual place of abode
commonlaw mortgage
common-law mortgage
regular employee
normal worker
an ordinary day's work
normal operations İsim
standard paper
standard capacity
normal capacity
normal output
ordinary capacity
ordinary ability
normal profit
normal profit
under the usual reserve
normal earnings
standard rent
station-to-station call
ordinary use
ordinary use
regular wage
regular salary
regular pay
normal good
normal goods İsim
ordinary expenses İsim
standard distance
ordinary proceedings
ordinary yens
ordinarily Zarf
high- end
haircut
usually Zarf
normally Zarf
ordinary repairs İsim
regular session
conventional terms İsim
old- line life insurance
normal performance
to be on the regular staff Fiil
to run off standard batteries Fiil
ordinary course of post
regular procedure
ordinary proceedings
ordinary risk
standard risk
occupational rate
normal deviation
regular sale
regular election
ordinary voter
regular service
cruise speed
cruising speed
normal duration İsim
regular process
usual terms İsim
usual conditions İsim
in the ordinary way
normal capacity
ordinary repairs
general tariff
person of ordinary prudence
trade discount
stock model
normal consumer
normal consumption
normal flight
regular fee
regular wage
regular rate
supernormal
regular term
normal tax
ordinary tax
standard design
common year
to leave the beaten track Fiil
normal channels İsim
in ordinary
normal loss
to prejudice the due course of justice Fiil
regular course of business
normal run of things
ordinary business
ordinary course of business İsim, Hukuk
to redress an airplane Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Kurala, alışılmışa ... doğal, tabiî