normal

 1. normal, alışılmış, doğal, mutad, tabiî, beklenen, ortalama, standardlara uygun.
  normal working hours
  from 9:00 to 17:00. normal temperatures during May. Rainfall has been below normal this July.
 2. âdi, alelade, olağan.
 3. düzgülü, düzgün, uygun, muntazam (nesne).
 4. Psychology düzgülü: (a) (zekâ/şahsiyet/ruhsal gelişme vb.) ortalama, (b) (ruhen) sağlıklı, sağlam.
 5. Mathematics (a) düzgen, normal, dik(ey). (b) düzgen/normal uzunluğu: düzgenin eğri ile x ekseni arasında kalan parçasının
  uzunluğu.
  normal curvature: düzgen eğrilik.
  normal functions: düzgen işlevler.
  normal lines: düzgen doğrular.
  normal matrix: düzgen dizey.
  normal plane: düzgen düzlem.
  normal to a curve: eğri düzgeni.
  normal to a surface: yüzey düzgeni.
 6. Chemistry normal: (a) 1 litresinde 1 eşdeğer-gram çözünen özdek bulunan.
  normal solution: normal çözelti,
  (b) her C atomu en fazla iki C atomuna bağlı olan (düzgün C zincirli alifatik hidrokarbon), (c) bütün OH grupları veya H atomu yerine başka atom grupları geçmiş bulunan (yansız/nötral tuz). Na2SO4 gibi.
 7. (a) sağlıklı, sıhhatli, iyi gelişmiş, normal, düzgün, hastalıksız.
  a normal child. (b) doğal, tabiî.
normalin üstünde
normalleşmek Verb
normalin altında
normal kapasite
normal takat
normal yollar Noun
normal tüketici
normal tüketim
düzgen dağılım (eğrisi): Değişkenin çeşitli değerleri için olasılıkları gösteren çan kesiti biçimindaki
eğri.
Gaussian curve ile ayni anlama gelir.
Noun
normal sapma
düzgen dağılım.
Gaussian distribution ile ayni anlama gelir. Noun
normal süre Noun
normal kazanç
normal hata eğrisi
normal piyasa fiyatı
normal uçuş
mod ve medyan değerlerinin benzer ya da birbirine çok yakın olduğu durumdaki değerlerin dağılım biçimi
mastar
gelirin artması ile birlikte kendisine olan salt talebin arttığı mal
normal mal
normal mallar Noun
normal zarar
normal işlemler Noun
normal kapasite
normal emekli aylığı
normal emeklilik
normal performans
normal gösteri
normal fiyat (kısa ve uzun vadede bir mal için piyasada arz ve talebe göre oluşan fiyat
normal fiyat
normal kar
normal kâr
normal dağılım
normal faiz miktarı
normal risk
resmi rakamlar Noun
istatistik raporu
öğretmen okulu: liseden sonra 2 yıllık eğitimle öğretmen yetiştiren okul. Noun
normal vergi
normal değer
normal işçi
normal çalışma şartları Noun
normal çalışma günü
 1. up to par
 2. regular
 3. usual
 4. Adjective unexceptional
 5. natural
 6. all in the day's work
regular weight
standard family
contrary to one's usual habits
ordinary dealings
ordinary depreciation
straight-line amortization Noun, Accounting
ordinary depreciation
fair wear and tear
routine maintenance
want of ordinary care
regular gasoline
2-star fuel
ordinary fare
average human being
customarily Adverb
standard stock
ordinary budget
regular size
regulation size
full size
course of employment
regular hours Noun
standard conditions Noun
normal drawing rights Noun
regular endorsement
regular indorsement
normal profit
normal distribution
standard conduct
normal value
basic inventory
adequate care
extra expenses Noun
natural childbirth Noun, Medicine
natural birth Noun, Medicine
normal pension
conventional interest
standardized invoice
normal price
regular price
charge price
ordinary income
straight income
average pocketbook
normal performance
to come to oneself Verb
(banking) usual charge
standard calculation
usual place of abode
commonlaw mortgage
common-law mortgage
regular employee
normal worker
an ordinary day's work
normal operations Noun
standard paper
standard capacity
normal capacity
normal output
ordinary capacity
ordinary ability
normal profit
normal profit
under the usual reserve
normal earnings
standard rent
station-to-station call
ordinary use
ordinary use
regular wage
regular salary
regular pay
normal good
normal goods Noun
ordinary expenses Noun
standard distance
ordinary proceedings
ordinary yens
conventional terms Noun
ordinarily Adverb
high- end
haircut
usually Adverb
normally Adverb
old- line life insurance
ordinary repairs Noun
regular session
normal performance
to be on the regular staff Verb
to run off standard batteries Verb
ordinary course of post
regular procedure
ordinary proceedings
ordinary risk
standard risk
occupational rate
normal deviation
usual terms Noun
usual conditions Noun
regular sale
regular election
ordinary voter
regular service
in the ordinary way
cruise speed
cruising speed
normal duration Noun
regular process
normal capacity
ordinary repairs
general tariff
person of ordinary prudence
trade discount
stock model
normal consumer
normal consumption
regular fee
regular wage
regular rate
normal flight
supernormal
regular term
normal tax
ordinary tax
standard design
common year
to leave the beaten track Verb
normal channels Noun
in ordinary
normal loss
to prejudice the due course of justice Verb
regular course of business
normal run of things
ordinary business
ordinary course of business Noun, Law
to redress an airplane Verb

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

 1. Kurala, alışılmışa ... doğal, tabiî