department

 1. Noun bölüm
 2. Noun bölüm.
  the History department of a university. the department of Mathematics. the children's clothing
  department of a large store.
 3. Noun şube, kısım, kol, kalem.
  the public relations department.
 4. Noun Bakanlık.
  the department of Commerce: Ticaret Bakanlığı.
 5. Noun daire.
  the Sanitation department.
 6. Noun servis.
  the production department.
 7. Noun görev, sorumluluk, mes'uliyet.
  “I'm not going to look after the baby” he said to his wife, “it's your department.”
muhasebe departmanı Noun, Accounting
muhasebe şubesi Noun
muhasebe şubesi Noun
aktüarya (sigorta istatistik) şubesi Noun
ilan satış bürosu Noun
ticari bir kuruluşun reklam bölümü
(US) Tarım Bakanlığı
bir finansal kuruluşun işletme verileri ve maliyet muhasebesinin yorumu ve hazırlanmasıyla uğraşan istatistik şubesi Noun
personel şubesi Noun
grafiker atölyesi
montaj kısmı
mübayaaların ve nakit avanslarının telefonla onaylanmasından sorumlu departman
yardımcı bölüm
fatura şubesi Noun
(US) senetler şubesi Noun
muhasebe şubesi Noun
bütçe şubesi Noun
sıhhi yardım istasyonu
yiyecek içecek şubesi Noun
(US) onaylama veznedarlarının çekleri kontrol edip onayladıkları banka kısmı
(İskoçya'da) hazine muhafızlığı
çek departmanı
ciro şubesi Noun
kodlama bölümü
tahsilat şubesi Noun
yarışma şubesi Noun
şikâyetlerin bildirildiği şube
inşaat şubesi Noun
inşaat bölümü
konsolosluk dairesi
(süpermarket) toptan satış kısmı
metin tni yazarları bölümü
metin yazarları bölümü
maliyet hesaplama şubesi Noun
maliyetleme şubesi Noun
yaratıcı bölüm
reklam ajansında fikirlerin yaratıldığı
krediler şubesi Noun
krediler servisi
(US) ısmarlama giysi reyonu
iskonto bölümü
sevkıyat kısmı
dağıtım şubesi Noun
redaksiyon şubesi Noun
(Br) Eğitim Bakanlığı
eğitim şubesi Noun
mühendislik bölümü
yardım servisi
Çalışma Bakanlığı
teknik daire
mühendislik bölümü
teknik şube
çevre işlerine bakan makam
çevre işleri müdürlüğü
patent bürosu kontrol şubesi Noun
kambiyo şubesi Noun
yönetim kurulu dairesi
araştırma şubesi Noun
araştırma bölümü
dışişleri şubesi Noun
garanti şubesi Noun
evrak kalemi
dosya şubesi Noun
film bölümü
finansman şubesi Noun
finansman bölümü
balıkçılık sorunlarıyla ilgilenen bakanlık bölümü
(Br) balıkçılık sorunlarıyla ilgilenen bakanlık bölümü
yabancı ülkeler şubesi Noun
sevkıyat şubesi Noun
(Br) devlet makamı
(Br) bakanlık şubesi Noun
devlet makamı
madeni eşya
sağlık müdürlüğü
(US) Sağlık Bakanlığı
karayolu inşaat müdürlüğü
göçmen bürosu Noun
yetkili şube
(sigorta) teftiş bölümü
(hayat sigortası) teftiş şubesi Noun
sigorta bürosu Noun
istihbarat şubesi Noun
(US) İçişleri Bakanlığı
fatura bölümü
(Br) Bank of England'ın emisyon kısmı
adliye idaresi (devletin üç kuvvetinden biri olan kaza kuvvetini kullanan bölümü
(US) Adalet Bakanlığı
hukuk bölümü
kira işlerine bakan şube
hukuki işler kısmı
hükümetin yasama bölümü
kredi şubesi Noun
postalama şubesi Noun
posta servisi kısmı
posta gönderme bölümü
posta ile sipariş bölümü
bakım bölümü
bakım dairesi
üretim kısmı
(kitaplık) el yazmaları kısmı
pazarlama şubesi Noun
markalama kısmı
sağlık servisi
emtia alım satım şubesi Noun
ipotek bölümü
(US) Deniz Kuvvetleri Dairesi
(US) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
haber şubesi Noun
üretimle ilgisi olmayan bölüm
işletme şubesi Noun
harekât dairesi
harekât şubesi Noun
vadeli muameleler şubesi Noun
(US) ordu donatım deposu Noun
küçük cari hesap şubesi Noun
ambalajlama kısmı
ambalaj paketleme bölümü
ambalajlama kısmı
bahçeler müdürlüğü
patent bürosu Noun
tediyat yapılan kasa
maaş şubesi Noun
(US) saymanlık
personel şubesi Noun
planlama dairesi
emniyet müdürlüğü Noun, Public Administration
emniyet şubesi Noun
(US) PTT Bakanlığı
basın dairesi
üretim şubesi Noun
üretim şubesi Noun
promosyon şubesi Noun
(US) promosyon şubesi Noun
satın alma şubesi Noun
satın alma departmanı Noun, Management
satın alma (bölümü)
hazır giyim reyonu
araştırma servisi
sicil dairesi
araştırma bölümü
araştırma şubesi Noun
perakende şubesi Noun
Defterdarlık
(Br) mal müdürlüğü
satış şubesi Noun
sağlık dairesi
sağlık müdürlüğü
kançılarya
satış şubesi Noun
servis şubesi Noun
(Br) menkul değerler likidasyon bürosu Noun
menkul kıymetler likidasyon bürosu Noun
(US) sevkıyat şubesi Noun
sevkıyat şubesi Noun
sevkiyat şubesi Noun
(US) Dışişleri Bakanlığı
(US) hesap özeti şubesi Noun
d e şubesi Noun
ikmal şubesi Noun
abonman şubesi Noun
tatlı ve şekerleme reyonu
teknik şube
tasarruf şubesi Noun
(US) tahsilat istihbarat şubesi Noun
ticaret departmanı
bankanın tüm şehir dışı işlemlerinin işleme tabi tutulduğu bölümü
(US) transit şubesi Noun
(US) ulaştırma bakanlığı
müşterilere yolculukla ilgili hizmetler veren bölüm
muhasebe müdürlüğü
emanet şubesi Noun
(US) bankaların mutemetlik ve mütevellilik işleriyle uğraşan servisi
sigorta şirketinin riziko kısmı
kamu hizmetleri dairesi
(gemi) su sızdırmaz bölme
bakanlık bütçesi
şube bütçesi
bölüm başkanı Noun
kısım şefi
askeri hastane
bakanlık memuru
(US) disiplin davası Noun