1. Fiil yapmak, icra etmek.
  The surgeon performed the operation: Cerrah ameliyatı yaptı.
  We performed
  a scientific experiment: Bilimsel bir deneme yaptık.
 2. Fiil gereğini yerine getirmek, icabını yapmak.
 3. Fiil ifa etmek.
 4. Fiil (piyeste vb.) rol yapmak.
  perform in a play: bir piyeste rol oynamak.
 5. Fiil (müzik aleti) çalmak, (şarkı/türkü) söylemek/okumak.
  perform on a musical instrument: bir çalgı
  çalmak.
  perform a piece of music: bir müzik parçası çalmak.
 6. Fiil (sahnede seyirci önünde) oynamak.
 7. Fiil (vait/taahhüt/emir vb.) tutmak, yerine getirmek, ifa etmek.
  perform your promise.
 8. Fiil (makine vb.) işlemek.
  The car is not performing properly: Araba iyi işlemiyor.
görevini yerine getirmek Fiil
görevini yapmak Fiil
yükümlülüklerini yerine getirmek Fiil
karantinada olmak Fiil
namaz kılmak Fiil, Din ve İnanç
mevkiinin görevlerini yapmak Fiil
görmek Fiil
kıymak Fiil
ifa edememe
icra zorunluğu
oynamak Fiil
iki karpuzu bir koltuğa sığdırmak Fiil
göbek çalkalamak Fiil
bir sözleşmenin hükümlerini yerine getirmek Fiil
bir sözleşmeyi yerine getirmek Fiil
ortalıktan yokolmak Fiil
ortalıktan kaybolmak Fiil
ortadan yokolmak Fiil
ortadan kaybolmak Fiil
sırra kadem basmak Fiil
iki amaçlı hizmette bulunmak Fiil
bir işlevi yerine getirmek Fiil
iki karpuzu bir koltuğa sığdırmak Fiil
hukuki bir muamele yapmak Fiil
nikâh kıymak Fiil
bir görevi yerine getirmek Fiil
verilmiş bir sözü yerine getirmek Fiil
bir rolü yerine getirmek Fiil
bir görevi gerçekleştirmek Fiil
bir görevi yapmak Fiil
karagöz oynatmak Fiil
çalışma yürütmek Fiil
çalışma gerçekleştirmek Fiil
bir görevi yapmak Fiil
bir görevi gerçekleştirmek Fiil
bir görevi yerine getirmek Fiil
ortalıktan kaybolmak Fiil
ortadan kaybolmak Fiil
ortalıktan yokolmak Fiil
yokolmak Fiil
sırra kadem basmak Fiil
ortadan yokolmak Fiil
abdest almak Fiil
bis yapmak Fiil, Müzik
deney yapmak Fiil
bir yükümlülüğü yerine getirmek Fiil
ameliyat yapmak Fiil
kötü performans sergilemek Fiil
zamanaşımına uğramış bir yükümlülüğü yerine getirmek Fiil
göbek atmak Fiil
bazı şartları yerine getirmek Fiil
temel atma töreni yapmak Fiil
bir tiyatro eserinde rol almak Fiil
karantina yapmak Fiil
kifayetli şekilde yerine getirmek Fiil
hizmetleri baştan savma yapmak Fiil
bir görevi yerine getirmek Fiil
birine son görevini yerine getirmek Fiil
namaz kılmak Fiil
sekreterlik yapmak Fiil
ev sahipliği rolünü yapmak Fiil
yararlı iş görmek Fiil
yararlı iş yapmak Fiil
iyi performans sergilemek Fiil
iş yapmak Fiil
sorgulama yapma yetkisi İsim, Hukuk
kıldırmak Fiil
sözleşmenin hükümlerini yerine getirme ihbarı
sözleşmenin hükümlerini yerine getirme ihtarı
birini sözleşmeye bağlı kalmaya davet etmek Fiil
eda yerini tutarı ifa Hukuk