1. çünkü, zira, … için, …'den/dan, … diye.
    I don't eat, because I am not hungry: Acıkmadığım için
    yemiyorum.
    He didn't go to school, because he was ill: Hasta olduğu için okula gitmedi.
  2. because of: …'den dolayı, sebebiyle, nedeniyle, yüzünden. The rivers were frozen because of
    extremely cold winter: Şiddetli kış yüzünden/nedeniyle nehirler donmuştu.
... sebebiyle Zarf
...'den ötürü Zarf
... hasebiyle Zarf
...'den dolayı Zarf
... dolayısıyla Zarf
şekli kusur yüzünden
yaşı gereği
bundan ötürü
senin yüzünden
hastalık yüzünden namevcut
kimlik teşhisinde yanılma yüzünden tutuklanmak Fiil
birisini beklerken sabırsızlanmak Fiil
sırf bu yüzden Zarf
sırf bu sebeple Zarf
sadece bu sebeple Zarf
sadece bu yüzden Zarf
sadece bu nedenden Zarf
sadece bu sebepten Zarf
sırf bu nedenden Zarf
sadece bu nedenle Zarf
sırf bu sebepten Zarf
sırf bu nedenle Zarf
Çünkü ... Zarf
Bunun nedeni …dir. İsim
(uçak) görüş mesafesinin kötü olması yüzünden dönmek Fiil