1. İsim Eylül, yılın dokuzuncu ayı
  2. İsim Eylül.
    September Massacre: (Fransız İhtilâlinde) Eylül katliamı (2-6 Eylül 1792).
    Septembrist:
    Eylül katliamcısı, bu kaliama katılan kimse.
Filistinli Araplar'ın bir terörist grubu İsim
otel eylül'e kadar dolu