1. Geçişli Fiil cesaretlendirmek, cesaret vermek, teşci/teşvik etmek, yüz vermek, özendirmek.
    They encourage the children
    to paint pictures. Don't encourage her laziness by doing things for her.
  2. Geçişli Fiil korumak, himaye/yardım etmek.
    High prices for farm products encourage farming.
özendirme İsim
teşvikçi İsim
bir girişimi teşvik etmek Fiil
ithalatı teşvik etmek Fiil
enflasyonu körüklemek Fiil
üretimi teşvik etmek Fiil
tasarrufu özendirmek Fiil
birini derslerini çalışmaya teşvik etmek Fiil
tasarrufa teşvik planı