1. İsim teşvikçi
  2. cesaretlendiren, teşvik eden, özendiren.