1. Fiil başlamak, (bir işte) ilk adımı atmak.
  to begin at the beginning: baştan başlamak.
  to begin
  to work/laugh/cry: çalışmaya/gülmeye/ağlamaya başlamak.
  to begin with: ilkönce, evvelâ, herşeyden önce, evvelemirde.
  to begin again: tekrarlamak, tekrar başlamak.
  Well begun is half done
  a.s. İyi başlanan iş yarı yarıya yapılmış sayılır.
 2. Fiil zuhur etmek, çıkmak, meydana gelmek/getirmek, vücut bulmak, açmak.
 3. Fiil başlatmak.
 4. Fiil önayak olmak, ihdas etmek.
cezasını çekmeye başlamak Fiil
bir dava açıldığı zaman ilk konuşma hakkı
bir kampanyayı başlatmak Fiil
kovuşturma açmak Fiil
satırbaşı yapmak Fiil
satır başı yapmak Fiil
satır başı yapmak Fiil
baştan başlamak Fiil
yanlış tarafından işe başlamak Fiil
kampanyayı başlatmak Fiil
savaş açmak Fiil
işletmeye başlamak Fiil
emekli aylığı almaya başlamak Fiil
emekli aylığı almaya başlamak Fiil
meslek hayatına başlamak Fiil
salaklaşmak Fiil
taarruza geçmek Fiil
soğuklaşmak Fiil
sertlenmek sertleşmek Fiil
tutuşmak Fiil
faaliyete geçmek Fiil
filizlenmek Fiil
kıllanmak Fiil
savaş açmak Fiil
ikrah getirmek Fiil
düzelmek Fiil
umutlanmak Fiil
atıştırmak Fiil
kesenin ağzını açmak Fiil
davaya ilkin tanık dinlemekle başlamak Fiil
(işe) ters tarafından başlamak.
sıralamak Fiil
ayaklanmak Fiil
ak düşmek Fiil
Öncelikle şunu söyleyeyim ki, ...
evvela