encouragement

  1. İsim özendirme
  2. İsim isteklendirme, cesaret verme/bulma, cesaretlen(dir)me, teşvik/teşci/himaye etme/görme, özen(dir)me.
  3. İsim teşvik edici/cesaret verici şey, müşevvik.
ihracatın teşviki
ithalatın teşviki
sanayinin teşviki İsim
sanayiin teşviki
sanatların teşviki
sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik fonu
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu Özel Isim, Hukuk