1. İsim giriş, girme, duhul.
  a school entrance examination: okula giriş sınavı.
 2. İsim giriş (yeri/kapısı), methal.
  the entrance to the railway station.
 3. İsim giriş (izni/müsaadesi/ücret), kabul, duhuliye.
  The entrance money to join a tennis club.
 4. İsim, Tiyatro (aktörün sahneye) giriş(i).
  The actor's entrance was greeted with applause.
 5. İsim, Müzik yeni bir sazın/şarkıcının topluluğa katılma ânı.
 6. İsim giriş tarzı/üslûbu.
 7. Geçişli Fiil esritmek, vecde getirmek, kendinden geçirmek.
 8. Geçişli Fiil hayran bırakmak, büyülemek, teshir etmek.
işe başlayınca
vazifeye başlama
zorla bir eve girmek Fiil
girmek Fiil
giriş ücretini ödemek Fiil
yaya girişi İsim, Ulaşım
araç girişi İsim, Ulaşım
arka kapı
arka giriş
araba girişi
istasyon girişinde (araba ile) durmak Fiil
ön giriş
girmek Fiil
kabul edilmek Fiil
giriş hakkı elde etmek Fiil
ana giriş
liman girişi
serbest giriş hakkı olmak Fiil
serbest giriş hakkı olmak Fiil
hastane girişi
ana giriş
üniversiteye yazılmak Fiil
girilmez
liman girişi
giriş şartı
özel giriş
arka giriş
kolej girişi için gerekli şartlar
kolej girişi için gerekli şartlar İsim
gizli giriş
servis girişi
yan giriş
üniversite girişi
arka kapıyı kullanmak Fiil
“giriş-”.
entrance-examination: giriş sınavı.
entrance-fee/-money: giriş ücreti. Ön Ek
giriş çıkış
giriş şamandırası
uçarak içine girme
kabul belgesi
dişi yumurtaya dölleyici spermin girdiği yer. İsim
rüzgâr tünelinin ağzı. İsim, Havacılık
giriş kapısı
gümrük giriş vergisi
giriş vergisi
giriş sınavı İsim, Eğitim
giriş sınavı
duhuliye
giriş ücreti
giriş salonu
giriş holü
methal
koleje giriş
duhuliye
giriş parası
bir geminin limana girişi İsim
otobüsün binilen sahanlığı
giriş ücreti
duhuliye
giriş bölgesi
giriş koşulları İsim
kumarda bahis açma parası
bir mağaraya giriş
okula giriş
(US) mirasa konma
bakanlık mevkiine geçme
giriş vizesi
taşlık
giriş mıntıkası İsim
kolej giriş sınavı
giriş ücreti istememek Fiil
üniversite giriş sınavı
kolej giriş sınavı
bir vadinin ağzına hâkim durumda bulunmak Fiil
yarışmalı giriş sınavı
üniversiyete girmek Fiil
birini kabul etmek Fiil
girilmez
işi olmayan giremez
giriş sınavını geçmek Fiil
ağızlamak Fiil, Denizcilik
üniversite giriş sınavı
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) Özel Isim, Eğitim