encourage

  1. Transitive Verb cesaretlendirmek, cesaret vermek, teşci/teşvik etmek, yüz vermek, özendirmek.
    They encourage the children
    to paint pictures. Don't encourage her laziness by doing things for her.
  2. Transitive Verb korumak, himaye/yardım etmek.
    High prices for farm products encourage farming.
özendirme Noun
teşvikçi Noun
bir girişimi teşvik etmek Verb
ithalatı teşvik etmek Verb
enflasyonu körüklemek Verb
üretimi teşvik etmek Verb
tasarrufu özendirmek Verb
birini derslerini çalışmaya teşvik etmek Verb
tasarrufa teşvik planı