1. İsim Ağustos, yılın sekizinci ayı
  2. Sıfat yüce, ulu, görkemli, mübeccel, muhteşem, ulvî, kutsal, mukaddes, muazzam.
    an august performance of a religious drama.
  3. Sıfat saygıdeğer, muhterem, aziz.
    an august personage: muhterem bir şahsiyet.
Haziran ortasından Ağustos ortasına kadar