1. deney, deneme, tecrübe.
  He has learned a lot by experience.
 2. görgü, bilgi, vukuf.
  He lacks experience. A person of wide experience. Have you had any experience in this kind of work?
 3. (hayatta/meslekte edinilen) tecrübe(ler), (tecrübe ile elde edilen) bilgi, görgü, meleke.
  business
  experience: meslekî tecrübe.
  Man of experience: tecrübeli/bilgili/görgülü kimse.
  I know by experience: Tecrübe ile biliyorum.
  I know from bitter experience that: Acı tecrübe ile öğrendim ki …
  He has no experience of living in the country: Köy hayatı hakkında hiç tecrübesi yoktur.
 4. yaşantı, hayat.
  In all my experience: Hayatım boyunca.
  The greatest disaster in the experience
  of this nation: Bu milletin hayatında en büyük felaket.
 5. maruz kalmak, çekmek, duçar olmak, uğramak.
  He experienced severe hardships as a child: Çocukluğunda
  çok sıkıntı çekti.
  He experiences some difficulty in speaking: Konuşmakta biraz güçlük çekiyor.
  to experience joy: sevinmek.
  to experience defeat: yenilgiye uğramak.
 6. başından geçmek, görmek, geçirmek, (başından geçerek/tecrübe ile) öğrenmek.
  He doesn't know what is
  it like to be poor for he never experienced it: Başından geçmediği için fakirliğin ne demek olduğunu bilmez.
 7. denemek, tecrübe etmek, tatmak, hissetmek.
  Visiting İstanbul was the greatest thrill I ever experienced.

  to experience nausea: bulantı hissetmek, midesi bulanmak.
deneyimini pahalıya elde etmek Fiil
... yıllık tecrübe İsim
deneyime göre
pişmek Fiil
havacılık deneyimi
bankacılık deneyimi
pazarlık deneyimi
deneyime dayanan
iş tecrübe işsi
iş tecrübesi İsim, İstihdam
iş deneyimi
ticari tecrübe
meslek deneyimi
her günkü yaşantı
sürücülük deneyimi
pratik deneyim
dış hizmet deneyimi
uçuş deneyimi
uçuş deneyimi
edindiğim tecrübeye göre
deneyim kazanmak Fiil
deneyim elde etmek Fiil
devlet memuriyeti deneyimi
pahalıya mal olan deneyim
kötü bir deneyimi olmak Fiil
önceden (bir şeyi) yaşamış olmak Fiil
deneyim sahibi olmak Fiil
sanayi deneyimi
sanayii deneyimi
yatırım deneyimi
iş tecrübesi İsim, İstihdam
gazetecilik deneyimi
deneyim gereği bilmek Fiil
deneyim siz olmak Fiil
deneyimsiz olmak Fiil
tecrübesizlik
kıssadan hisse çıkarmak Fiil
ilim lmini almak Fiil
büyük defter tutma deneyimi
deneyimle öğrenme
zarar ziyana uğrama
zarar-ziyana uğrama
zarar ziyana uğrama
yönetim deneyimi
uzun deneyim yılları İsim
satış deneyimi
işletmecilik deneyimi
pratik deneyim
geçmiş deneyim
üretim deneyimi
mesleki deneyim
meslek deneyimi
mesleki tecrübe
iş tecrübesi İsim, İstihdam
tecrübeyle öğrenmiş olmak Fiil
tecrübeyle sabit Sıfat
delikli kart deneyimi
kart delme deneyimi
ehliyet ispatı
kanıtlanan deneyim
bir iş için yeterli deneyim
deneyim alanı
satış deneyimi
deneyimin paylaşılması
(US) sevkıyatçılık deneyimi
uzmanlık deneyimi
vergi konularında uzmanlık
bir çocukluk yaşantısına uzanmak Fiil
ceza davalarında deneyim
duruşma deneyimi
mahkeme deneyimi
öğretmenlik deneyimi
iyi deneyimler
büyük deneyim
geniş tecrübe
geniş deneyim
iş deneyimi
iş tecrübesi İsim, İstihdam
yüksek konjonktürü yaşamak Fiil
düşüşe uğramak Fiil
fiyatlarda bir düşme görmek Fiil
(fiyatlar) düşmek Fiil
(hisseler) yeni bir fiyat düşmesine uğramak Fiil
(piyasa) canlanmak Fiil
(fiyat) yükselmek Fiil
fiyatlarda bir artış olmak Fiil
öğretmenlik deneyimi
zorluk yaşamak Fiil
zorluklarla karşılaşmak Fiil
güçlük çekmek Fiil
akla karayı seçmek Fiil
iş deneyimi
ticari deneyim
zarara uğramak Fiil
deneyimsel pazarlama İsim
büro işlerinde deneyim
sorunlarla karşılaşmak Fiil
sorun yaşamak Fiil
problemlerle karşılaşmak Fiil
problem yaşamak Fiil
deneyim değerlendirmesi
deneyim değerlendirme
ömür tablosu: hayat sigortacılığında kullanılan ve istatistiklere dayanarak yaşlara göre ölüm oranını gösteren tablo. İsim
ölüm oranı cetvelleri İsim
(US) resmi ölüm oranı cetveli
bireylerin belli bir yaştaki ortalama kalan ömrünü saptamada mahkemelerce sık sık başvurulan
hayat sigortası şirketlerince düzenlenen istatistik cetvelleri İsim
sanayi deneyimini üniversite hayatıyla birleştirmek Fiil
(bir şeyden) ağızı yanmak Fiil
bir mevki için yeterli deneyim sahibi olmak Fiil
öğretim deneyimi olmak Fiil
insanları çok tanımış olmak Fiil
tecrübe ile biliyorum ki
uzun tecrübe şartı