1. Sıfat kibar, nazik.
  a gentle disposition. A very gentle person who never loses her temper.
 2. Sıfat ılımlı, mutedil.
  gentle heat.
  to use gentle methods: ılımlı/mutedil davranmak, tatlılıkla işi halletmek.
 3. Sıfat yavaş, hafif, tedricî.
  The car came to gentle stop: Araba yavaşça durdu.
  a gentle slope:
  hafif meyil.
  gentle exercice: hafif idman.
  I heard a gentle knock on the door.
 4. Sıfat asil, soylu.
  of gentle birth: soylu, asil.
 5. Sıfat sayın, saygıdeğer, muhterem, saygı/hürmet telkin eden.
  gentle reader.
 6. Sıfat uysal, yumuşak huylu, yumuşak başlı, mülâyim, halim selim, uz.
  a gentle dog.
  to be gentle with
  one's hands: eli uz olmak.
  gentle as a lamb: kuzu gibi uysal.
 7. Sıfat tatlı, yumuşak, lâtif.
  Try a little gentle persuasion: Tatlılıkla gönlünü etmeye çalış.
  a gentle
  sound: tatlı bir ses.
  the gentle(r) sex: cinsi lâtif.
 8. Sıfat terbiyeli, ince, zarif.
 9. Sıfat (bkz: armigerous ).
 10. Sıfat asil, şövalye ruhlu.
 11. Geçişli Fiil uysallaştırmak, evcilleştirmek, yumuşak başlı/itaatli yapmak.
  The rider gentled his horse.
 12. Geçişli Fiil yumuşatmak, sakinleştirmek.
 13. Geçişli Fiil kibarlaştırmak, nazikleştirmek.
 14. Geçişli Fiil okşamak, okşayarak yola getirmek.
 15. Geçişli Fiil asilleştirmek, değer/paye vermek, şeref/itibar kazandırmak.
 16. İsim (bkz: maggot ).
 17. İsim asil kişi.
meltem: Beaufort ölçeğinde saatte 8-12 mil (13-19 km) hızla esen yel. İsim
saygıdeğer meslek
olta ile balık avlama. İsim
kunduracılık. İsim
kibar aile
tatlı paylama
cinsi lâtif, kadınlar. İsim
kuzulaşmak Fiil
soylu aileden
kibar ve basit halk sınıfı
cins-i latif