1. İsim, Gıda ve Mutfak meşrubat
 2. Fiil patla(t)mak.
 3. Fiil pat diye ses çıkar(ttır)mak.
 4. Fiil çabucak koymak/koyuvermek, atıvermek.
  pop the rolls into the oven. He popped his coat on.
 5. Fiil (silahla hedefi) vurmak.
 6. Fiil ilâç/hap yutmak, özellikle itiyat halinde ve devamlı ilâç almak.
 7. Fiil (mısır) patlatmak.
 8. Fiil rehine koymak.
 9. İsim patırtı, patlama (sesi).
 10. İsim gazoz.
 11. İsim (silahla) ateş etme, atış.
 12. İsim (bkz: pop fly ).
 13. İsim popüler müzik, halk müziği.
 14. İsim baba(cığım).
 15. İsim (bkz: pop art ).
 16. İsim rehin.
  in pop: rehinde.
  be in pop: rehinde olmak.
 17. popüler, halk+.
  pop music/concert: adî ve genç halkın hoşuna giden müzik, pop müziği/konseri.

  pop festival: pop müziği festivali.
  pop group: pop müziği topluluğu.
  pop singers: pop müziği şarkıcıları.
 18. pat diye, patırtı ile, patlayarak.
 19. İsim yere değmeden saha içinde yakalanabilen yüksekten atılmış top.
fikirlerini kâğıda çiziktirmek Fiil
acele giyinmek Fiil
başını pencereden dışarı çıkarmak Fiil
saatini rehne vermek Fiil
(reklamcılık)dönkart
meşrubat İsim, Gıda ve Mutfak
patlamak Fiil
küçük boyda gazetelere özgü haber sunuculuğu ve tekniğinin büyük'ciddi'gazeteler tarafından kullanılması
meşrubat İsim, Gıda ve Mutfak
şişenin mantarını patlatarak çıkarmak Fiil
kasayı zorlayarak açmak Fiil
popüler sanat: karikatür ve ilân resimleri. İsim
pop sanatı İsim, Sanat
bir yere çabucak sokarak gizlemek Fiil
(US) drezin
patlak gözlü
gözleri fal taşı gibi açılmış
yere değmeden saha içinde yakalanabilen yüksekten atılmış top. İsim
(a) uğrayıvermek, girivermek, dalıvermek.
I've just popped in to return your book. (b) ateş etmek,
(ateş edip) vurmak.
He's popping at the rabbits in the field.
pop müzik
şişe mantarının çıkarken yaptığı ses
(a) birden gitmek, savuşmak, sıvışmak, (b) ölüvermek, nalları dikmek, gürleyip gitmek, (c) vurmak, (d)
öfke ile/düşünmeden konuşmak, atıp tutmak.
dışarı fırlamak/çıkmak, pörtlemek, (faltaşı gibi) açılmak.
Her eyes almost popped out with excitement.
He just popped out for a few minutes.
ağızdan kaçmak Fiil
fırlamak Fiil
bakkala kadar gitmek Fiil
bir yere uğramak Fiil
rehinci dükkânı
bir şeyi çekmeceye gizlemek Fiil
evlenme teklif etmek.
zuhur etmek, birden oluvermek/meydana gelmek/vaki olmak, çıkıvermek, sipsivri çıkmak.
açılır menü Bilgi Teknolojileri
beliren ileti Bilgi Teknolojileri
şehre kadar uzanıvermek Fiil
popular.
popularly.
population.
karı-koca ya da ailenin sahip olduğu ve yönettiği küçük ticarethane
 1. Sıfat pop
 2. Sıfat popular
tabloid television
pop music
pop art
pop art İsim, Sanat

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Karışık bir ... caz müziği