1. İsim sürfe, kurtçuk, sinek ve bazı böceklerin sürfesi, özellikle çürüyen madde üzerinde gelişen kurtçuk.
    wood-boring
    maggot: ağaç kurdu.
  2. İsim delice arzu/merak/sevda, garip tutku.
    have a maggot in one's head: saçma/delice arzulara kapılmak,
    ham hayaller peşinde koşmak.