1. beyin, dimağ.
  brain cell: beyin gözesi/hücresi.
  brain-death
  tıp beyin korteksinin
  ölmesi.
  calves' brain: dana beyni.
 2. brains ile ayni anlama gelir. akıl, us, zekâ. He has (= he's got) brains: Çok kafalıdır/akıllıdır.
  a man of brains: akıllı/kafalı adam.
 3. kafa, zihin, kavrayış.
  cudgel/rack one's brains: kafa patlatmak, kafa yormak.
  to turn someone's
  brain: başını döndürmek (ne oldum delisi etmek).
  His brain reeled: Başı döndü.
 4. beynini patlatmak.
 5. kafasına vurmak.
beyin tümörü İsim, Tıp
beyin uru İsim, Tıp
(a) güneşte beyni pişmek, uzun süre güneş altında kalmak, (b) esrar başına vurmak, sarhoş olmak.
He
can't make a coherent sentence anymore, he's got his brain fried.
zihin ürünü
kafa yormak/patlatmak, bir şeyi hatırlamaya çalışmak.
beyininıpatlatmak Fiil
beyinini kullanmak Fiil
çalışan kafa
beyne kan hücumu
elektronik beyin
aklından çıkarmamak, aklına takılmak.
sürekli bir şeyi düşünmek zorunda olmak Fiil
tahtası eksik olmak Fiil
hep (bir şey) düşünmek, (bir şeyi) aklından çıkaramamak, aklı hep bir şeyde olmak, aklını (bir şeye)
takmak.
Lately I seem to have food on the brain: Son zamanlarda aklım hep yemekte.
He's got that on the brain: Onu aklından çıkaramıyor/aklı hep onda.
He's got politics on the brain: Aklı hep politikada.
beyin sulanması. İsim
akılsız
beyinde su toplanması, idrosefali.
beyinde su toplanması. İsim
beyin anomalisi İsim, Tıp
beyin anevrizması İsim, Tıp
serebral anevrizma İsim, Tıp
elektronik bilgisayar
zihin kapasitesi
beyin hücresi İsim, Tıp
beyin kimyası İsim, Tıp
fikrî eser, buluş, icat, kafa mahsulü, şahsî fikir. İsim
kaçıklık
beyin hasarı
beyin göçü: doktor, mühendis vb. meslek sahiplerinin üstün olanaklar sağlayan ülkelere/kurumlara gitmesi. İsim
beyin göçü İsim, Eğitim
zihin/kafa yorgunluğu. İsim
beyin humması. İsim
beyin-omurilik sıvısı İsim, Anatomi
serebrospinal sıvı İsim, Anatomi
nörolenf (esk.) İsim, Anatomi
yabancı bilim adamlarının ülkeye göç etmesinden ötürü ülkenin profesyonel ve nitelikli işgücünün artması
beyin kanaması İsim, Tıp
beyin lezyonu İsim, Tıp
kafa gücü
beyin gücü
beyin gücü beyin hasarı
beyin sapı İsim, Anatomi
(US) ani ve şiddetli gelen cinnet krizi
yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması amacıyla yapılan toplantı
beyin cerrahı
beyin cerrahisi
beyin ameliyatı
beyin travması İsim, Tıp
danışmanlar/uzmanlar kurulu: çeşitli alanlarda yetkili uzmanlardan kurulan ve siyasal, stratejik konularda
gayrıresmî danışmanlık yapan kurul.
İsim
(gayrı resmî) uzman/danışman. İsim
beyin yıkama
beyin yıkama

brain waves: beyin dalgaları: beyinde oluşan elektriksel gerilim veya empülsler. electroencephalograph. İsim
esin, ilham, doğaç: birdenbire doğan parlak fikir. İsim
kafa işi
zihin işi