1. İsim, Hukuk metin
 2. İsim dil, lisan.
  He is learning 2 foreign languages. The Turkish language.
 3. İsim konuşma kabiliyeti.
 4. İsim ifade (tarzı).
  In his own language: Kendi ifadesine göre.
 5. İsim (bir kabileye/bölgeye özgü) lehçe.
 6. İsim özel işaretlerden oluşan haberleşme/anlaşma sistemi.
  The language of mathematics: Matematik dili.

  Computer language: Bilgisayar dili.
  Deaf-and-dumb language: Sağır ve dilsizlerin dili.
 7. İsim hayvanların dili/anlaşma aracı.
  the language of birds.
 8. İsim araçlı anlaşma/konuşma.
  the language of flowers. the language of art.
 9. İsim dilbilim, lingüistik.
yabancı dil sınavı İsim, Eğitim
yabancı dil sınavı İsim, Eğitim
yabancı dil hazırlık İsim, Eğitim
yabancı dil programı İsim, Eğitim
dil sınavı İsim, Eğitim
yaşayan diller İsim, Dil ve Edebiyat
sözlerine dikkat etmek, kibar konuşmak.
mind your tongue: Kibar konuş (ağzından çıkanı kulağın işitsin).
anlamını karanlık bir dil ile ifade etmek Fiil
lisan
eklemeli dil İsim, Dilbilim
muğlak dil
Amerikan İngilizcesi.
çevirici dil: makine dili komutlarının bellenir simgesel birer komutla deyimlendiği alçak düzeyli izlenceleme dili.
çevirici dil
çevirici dili Bilgi Teknolojileri
yardımcı dil: çeşitli dilleri konuşanların karşılıklı anlaşabilecekleri yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Esperanto gibi).
küfür.
dead/living language: ölü/yaşayan dil.
primitive language: ilkel dil.
spoken/written
language: konuşma/yazı dili.
strong language: ağır söz, sert ifade, küfür.
temel dil
kinesics İsim
beden dili İsim, Sosyoloji
(US) çoğunlukla standart sözleşmelerde bulunan aşırı ayrıntılı ve anlaşılması güç yazı türü
iş dünyası dili
ticaret dili
dil seçimi
şifre dili
kodlu dil
aynı kökten olan dil
teklifsiz dil
komut dili Bilgi Teknolojileri
ticari dil
ticaret dili
haberleşme dili
bilgisayar dili
melez dil: farklı dil konuşan biri hâkim, öbürü tâbi iki toplumun dillerinin karışmasından meydana gelen
ve tâbi toplumca konuşulan ilkel dil (
Gullah gibi). pidgin
İsim
melez dil: farklı dil konuşan biri hâkim, öbürü tâbi iki toplumun dillerinin karışmasından meydana gelen
ve tâbi toplumca konuşulan ilkel dil (
Gullah gibi). pidgin
İsim
veri işleme dili
günlük dil
gündelik dil
ölü dil
sağır ve dilsiz dili
terbiyeli dil
küçük düşürücü dil
hakaret edici sözler
kardeş dil
güç dil
siyaset dili
diplomatik dil
dobra dobra
bilgisayar dili
günlük dil İsim, Dil ve Edebiyat
sinema dili
sağır dilsizlerin dili
sağırların kullanığı parmak işaretleri ile konuşulan dil
külhanbeyi lehçesi
fazla süslü dil
yabancı dil İsim
yabancı dil İsim, Dil ve Edebiyat
fransızca
dile yatkınlık
Goranice Özel Isim, Dil ve Edebiyat
kaba dil
kaba dil
öğrenmesi güç dil
fortran-algol vs
yüksek düzeyli dil: kullanıcının diline ya da uzmanlık alanının diline daha çok benzeyen bilgisayar izlenceleme dili.
yakışık almaz dil
tumturaklı dil
şişirilmiş dil
ağdalı dil İsim, Dil ve Edebiyat
ağdalı ifade İsim, Dil ve Edebiyat
rencide edici dil
etkileşim dili
Ibo ile ayni anlama gelir. İboca, İbo dili.
hukuk dili
Lazca Özel Isim, Dil ve Edebiyat
hukuk dili
yazı dili
edebi dil
yaşayan dil
canlı dil
alt düzey dil Bilgi Teknolojileri
(bilgisayar) makine dili: bilgisayarın doğrudan doğruya anlayabileceği harfler/rakamlar/işaretler ve sözcükler.
biçimleme dili Bilgi Teknolojileri
ölçülü dil
Med dili Özel Isim, Dil ve Edebiyat
tıp dili
karma dil.
ölçülü dil
yaşayan dil
modern dil
en çok konuşulan dil İsim
resmî dil İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
milli dil
anadil Bilgi Teknolojileri
anadil İsim, Dil ve Edebiyat
anadil İsim, Dilbilim
ana dili İsim, Dilbilim
doğal dil
rakam dili
saldırgan dil
kırıcı dil
resmi dil
anadil, bir başka dili türeten dil. İsim
parlamento dili
şifreli olmayan dil
açık dil
ağdalı dil İsim
süslü dil İsim
konuşulan dil
konuşacak kadar bilinen dil
sorun yönelimli dil Bilgi Teknolojileri
yordamsal dil Bilgi Teknolojileri
yordam yönelimli dil Bilgi Teknolojileri
küfürlü dil
programlama dili
ağdalı ifade İsim, Dil ve Edebiyat
ağdalı dil İsim, Dil ve Edebiyat
seçkin dil
aynı aileden dil
henüz çözülmemiş dil
ikinci dil
sağırların dili: sağır ve dilsizlerin işaretlerle konuşması.
işaret dili İsim, Tıp
kaynak dil
kaynak dil İsim, Tercüme
aynı dili konuşmak Fiil
özel dil
konuşma dili
ölçünlü dil İsim, Dilbilim
kolayca anlaşılır dil
ağır söz
sert ve ağır sözler
küfür
hedef dil
hedef dil İsim, Tercüme
erek dil İsim, Tercüme
teknik dil
ılımlı dil
lisan nezaketi
dünyanın her yerinde konuşulan dil
evrensel dil
parlamentoya yakışmayan
mesleğe yakışmayan dil
küfür etmek Fiil
açık bir dil kullanmak Fiil
çirkin dil
kaba dil
idare edecek kadar dil bilmek
edebi dil
dil yeteneği
dil edinimi İsim, Eğitim
dil tazminatı
dil zammı
konuşma sanatları: okuma, edebiyat, kompozisyon yazma, hitabet, dram gibi bir çocuğun ana diline hakimiyetini sağlayan konular. İsim
dil kaybı; bildiği bir dili unutma
dil engeli
dil ölümü
siyaset dili
dil eşitliği
dil ailesi
dil ailesi İsim, Dilbilim
dil eksikliği
dil öğrenimi İsim, Eğitim
dil öğretimi İsim, Eğitim
dil yorumlayıcı
dil laboratuarı. İsim
dil kanunu
dil öğrenimi Eğitim
(Br) dil öğretmeni
dil gereksimleri İsim
dil gereksinimleri İsim
eğitimde kullanılan dil
dil işleyiciler İsim
dil seviyesi İsim, Eğitim
dil yeterliliği İsim, Eğitim
dil ilişkisi
dil okulu Eğitim
dil kursu İsim, Dil ve Edebiyat
dil hizmeti
dil değiştirme
dil öğretmeni
Düzgün konuş!