1. özeksel, merkezî, özek+, merkez+.
  central angle: özeksel açı, merkez açısı.
 2. merkezî, merkezde bulunan.
  a central position. The central shops are conveniently reached from all
  parts of the city.
  central heating: merkezden ısıtma döşemi/kalorifer tesisatı.
 3. merkez: bütün şubelerin bağlı/tâbi bulunduğu.
  a central agency.
  central Bank: Merkez Bankası.
 4. ana, baş, bellibaşlı, başlıca, belirgin, en önemli.
  the central character in a novel. The central
  aim of this government is social security.
 5. beyine veya belkemiğine ait.
 6. Fonetik dil ağzın ortasında telâffuz edilen (ses).
 7. Fizik bir noktaya uygulanan (kuvvet).
 8. telefon santralı.
 9. telefon memuresi, operatris.
Merkez bankası faaliyetleri (NACE kodu: 64.11) İsim, Sanayi ve Zanaatler
santral venöz kateter İsim, Tıp
santral kateter İsim, Tıp
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Özel Isim, Ekonomi
Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç) ve sıcak su kazanları (boylerleri) imalatı (NACE kodu: 25.21) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç (NACE kodu: 25.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç (NACE kodu: 25.30) İsim, Sanayi ve Zanaatler
(Fransada) merkezî dağ kütlesi.
telefon santralı.
idari merkez
merkezi idare
merkez idare
merkezi idari makam
Orta Afrikalı Sıfat
merkezi afrika ekonomik ve gümrük birliği
orta afrika cumhuriyeti İsim, Yer İsimleri
(US) mahalli makamlar İsim
merkez büro
merkez ajans
Orta Amerika.
Orta Amerikalı.
orta amerika ortak pazarı
merkezi amerika ortak pazarı
İç Anadolu İsim, Yer İsimleri
İç Anadolu Özel Isim, Yer İsimleri
Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri İsim
merkez ve taşra teşkilatı İsim, Kurum İsimleri
merkez açı İsim, Geometri
(Br) Merkezi Hakem Kurulu
merkezi hakem kurulu
(havaalanı) uçak emniyet kontrol alanı
şehrin merkez indeki dükkân
şehrin merkezindeki dükkân
Orta Asya.
merkezi idare
merkezi otorite
emisyon bankası İsim
ihraç bankası İsim
merkez bankası İsim, Ekonomi
merkez bankası başkanı İsim, Bankacılık
merkez bankası guvernörü İsim, Bankacılık
merkez bankası kredileri İsim
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Özel Isim, Kurum İsimleri
merkez bankası özel hesap karşılığı
merkez kurulu
Nükleer Ölçümler Merkez Bürosu İsim
ticaret merkezi
merkezi iş mahalli
tek elden satın alma
şehir merkezi.
merkezi komite
merkez komisyon
merkez komisyonu
merkezi kurul
merkez kurulu
merkezi komite
özeksel güven aralığı.
merkez denetim müdürlüğü
nüve
merkez
merkezi karşı taraf İsim
MKYK Özel Isim, Kurum İsimleri
Merkez Dairesi İsim, Kurum İsimleri
merkez depo
Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Orta Avrupa İsim, Yer İsimleri
Merkezi Avrupa Saati
merkez icra organı
merkez icra kurulu
özeksel çarpınım beklemleri.
(oyun) baş aktör
bir romandaki esas kahramanlar İsim
merkezi arşiv
merkez arşivi
merkez arşiv
merkezi arşiv
merkez arşiv müdürlüğü
merkezi dosyalama sistemi
Merkezi Finans ve İhaleler Birimi
ana firma
merkezi idare organı
merkezi hükümet
merkezden yönetim İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
merkezi yönetim mevduatları İsim
(postane) muamelat holü
merkezi ısıtma
kalorifer
(Br) Konut Konularını Danışma Komitesi
Orta Hindistanda eskiden mevcut politik kurum.
: ABD Merkezî Haber Alma Örgütü.
merkezi haber alma teşkilatı
merkezi haberalma örgütü
merkezi haberalma bürosu İsim
ana fikir
esas fikir
merkezi istihbarat bürosu İsim
merkez denetleme kurulu İsim, Kurum İsimleri
Amerikan Gizli Haberalma Örgütü
ana sorun
orta şerit
özeksel erey savı.
santral venöz kateter İsim, Tıp
santral kateter İsim, Tıp
ana demiryolu hattı
merkezi kilit sistemi İsim, Ulaşım
merkezi kilitleme sistemi
merkez de yönetim
merkezî idare
merkezi idare
merkezden yönetim
merkez piyasa
özeksel beklem.
merkezî sinir sistemi, beyin ve omurilik.
merkezi sinir sistemi İsim, Psikoloji
merkez büro
merkezi teşkilat
merkez teşkilat İsim, Kurum İsimleri
büyük kasa
...'in temel direği İsim
...'in temel dayanağı İsim
merkezî planlama İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
merkez
merkez postanesi
merkezi iktidar
(Birinci Dünya Savaşında) Merkezî Kuvvetler: Almanya, Avusturya-Macaristan, Türkiye ve Bulgaristan.
İttifak Devletleri İsim, Tarih
(bilgisayar) ana işlem birimi.
merkezi işlem birimi İsim, Mühendislik
(Br) ana tren garı
genel evrak dairesi
merkezi sicil İsim, Kurum İsimleri
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
merkezi kayıt sistemi İsim, Kurum İsimleri
merkezi arşiv
Merkez Araştırma Enstitüleri İsim, Kurum İsimleri
karayolunda yol ortasında uzayıp giden çimenlik
New York ve Chicago'daki merkez bankaları İsim
(US) New York ve Chicago'daki Amerikan Milli Bankaları İsim
baş rol
merkez alışveriş semti
merkez garı
ana istasyon
ana gar
merkez istatistik bürosu İsim
(Br) devlet istatistik merkezi
(Br) merkez istatistik bürosu İsim
merkez telefon santralı
özeksel eğilim.
standard time
merkezi trafik kontrolü
merkezi trafik kontrolu
merkezi antlaşma örgütü
merkez değerlendirme kurulu
afrika merkez bankaları birliği
merkezi yönetimden alacaklar İsim
merkez bankasındaki matlup
merkezi yönetimi kaldırmak Fiil
bir merkezden gaz ile ısıtma
merkez bankası guvernörü
kalorifer tesisatı kurma
(US) Fiyat Kontrol Dairesi
TCMB özel hesapları İsim, Bankacılık
Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü İsim, Kurum İsimleri
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü İsim, Kurum İsimleri
T.C. Merkez Bankası (bilanço)
Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü İsim, Kurum İsimleri
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,Ankara İsim, Kurum İsimleri
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü İsim, Kurum İsimleri
Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü İsim, Kurum İsimleri
Kuzey Atlantik ve Orta Avrupa İsim, Yer İsimleri
Kuzey ve Orta Amerika İsim, Yer İsimleri
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü İsim, Kurum İsimleri
İttifak Devletleri İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler