1. Sıfat isabetli
  2. Sıfat doğru, belgin, sağın, kesin, sadık, tam, hatasız, yanlışsız.
    an accurate account: doğru/hatasız hesap.
doğrusunu söylemek gerekirse
reklamcılıkta doğru tanımlama
malların tam tarifesi
doğru hesaplayıcı olmak Fiil
adil ve doğru rapor
adil ve doğru tebliğ
iyi nişan almak Fiil
doğru nişan almak Fiil