1. İsim, Tekstil Sanayii desen
 2. Fiil tasarlamak, hazırlamak, tertiplemek, tertip etmek, yapmak.
  He designed the perfect crime. A book designed
  mainly for use in colleges. This weekend party was designed to bring the two leaders together.
 3. Fiil plan/proje yapmak.
  to design a new bridge. a well-designed house/machine.
 4. Fiil kastetmek, maksadını gütmek, tahsis etmek.
  a scholarship designed for medical students: tıp öğrencilerine
  tahsis edilen burs.
  The new tax law is designed to protect poor: Yeni vergi kanunu fakirleri korumak maksadını gütmektedir.
 5. Fiil zihninde kurmak, yaratmak, icat etmek.
 6. Fiil niyetlenmek, niyet etmek.
 7. Fiil göstermek, işaretlemek.
 8. Fiil çizmek, resmetmek.
 9. Fiil biçim/şekil vermek, biçimlemek, (elbise vb.) model yaratmak.
  She designs clothes for a large manufacturer in Paris.
 10. İsim tasarı, taslak.
  These designs for the new monument were copied from old books.
 11. İsim tasavvur, fikir.
  Her design for the future did not include Harry as her husband.
 12. İsim model, tip, motif, biçim, kompozisyon.
  She attended a school of dress design.
 13. İsim resim, desen, çizim.
 14. İsim plan, proje, yapı(lış).
  The design of this machine is not very good.
 15. İsim entrika, desise.
 16. İsim niyet, meram, maksat, erek, amaç, gaye, hedef.
  with this design: bu maksatla.
 17. İsim kasıt.
tasarım odaklı Sıfat, Tasarım
Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (NACE kodu: 74.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (NACE kodu: 74.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler
şekil verme
mimari tasarım
mimari proje
sanat tasarımı
bilerek veya bilmeyerek Zarf
niyeti ile
kasten
mevzu değişikliği
konu değişikliği
(ceza hukuku) taammüt
kasıt
iletişim tasarımı İsim, Eğitim
bilgisayar destekli tasarım İsim, Mühendislik
bilgisayar destekli tasarım
kullanılan tip
alışılagelmiş olan desen
kapak dizaynı
ısmarlama
terzi patronu
tasarım hatası İsim
dizayn hatası İsim
Moda Tasarımı Bölümü İsim, Eğitim
Endüstriyel Tasarım Bölümü İsim, Eğitim
Endüstri Ürünleri Tasarlama Bölümü İsim, Eğitim
İç Mimarlık Bölümü İsim, Eğitim
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
özenle yapılmış model
çevrel tasarım
çevrel tasarım
deneysel plan
deneme dizaynı
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İsim, Eğitim
moda kreasyonu
moda dizaynı
moda tasarımı İsim, Eğitim
moda tasarım İsim, İstihdam
hatalı tasarım İsim
(makine) hatalı yapım
yapım hatası İsim
floral tasarım İsim, İstihdam
işlevsel dizayn
işlevsel tasarım
çevre düzenlemesi İsim, Mimarlık
büyük diplomatik plan
büyük çaplı strateji
grafik tasarım
teknik resim.
industrial designer: teknik ressam.
endüstriyel tasarım İsim, Eğitim
endüstri ürünleri tasarlama İsim, Eğitim
iç mimarlık İsim, Mimarlık
çevre düzenlemesi İsim, Mimarlık
mantık tasarımı
bir projede değişiklik yapmak Fiil
anayasa tadili
nesneye dayalı tasarım Bilgi Teknolojileri
orijinal tasarı
süs desenleri İsim
desen örneği
şablon
afiş dizaynı
afiş tasarımı
kabataslak
önceden tasarlanan plan
baskı deseni İsim, Tekstil Sanayii
(Br) tescil edilmiş tasarım
tescilli tasarım
tescilli model
araştırma tasarımı
örnek tasarım
sismik tasarım
yazılım tasarımı İsim, İstihdam
normal yapılış
yapısal tasarım Bilgi Teknolojileri
hava terminali planı
eğitim kursu planlama ve tasarımı (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
tipografik tasarım
web tasarımı
ister kasıtlı ister tesadüfen
bu niyetle
bir bina projesi yapmak Fiil
bir bina projesini yapmak Fiil
giysi modeli çizmek Fiil
bir uçak planı çizmek Fiil
mirasçı tayin etmek Fiil
patronlar koleksiyonu
modeller dergisi
tasarım yönetmeni İsim, İstihdam
desinatör
proje mühendisliği
tasarım mühendisliği İsim, Mühendislik
devrim planı
kareli kâğıt
desen kağıdı İsim, Tekstil Sanayii
tasarım patenti
(US) tasarım patenti
birini hukuk mesleğinde yetiştirilmesi için seçmek Fiil
tasarım hızı İsim, Ulaşım
çizim
tasarım
temel tasarım hataları İsim
bilgisayar destekli tasarım (BDT) İsim
veri tasarım deseni
kesin sistem düzenleme raporu
azami tasarım hızı İsim, Ulaşım
başından sonuna kadar bir projeyi hazırlayan uzmanlar ekibi
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü İsim, Eğitim
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü İsim, Eğitim
Moda Tasarımı Bölümü İsim, Eğitim
Endüstri Ürünleri Tasarlama Bölümü İsim, Eğitim
Endüstriyel Tasarım Bölümü İsim, Eğitim
İç Mimarlık Bölümü İsim, Eğitim
Tasarım ve Görsel Arşiv Bürosu İsim, Kurum İsimleri