1. Fiil geliş(tir)mek, inkişaf et(tir)mek.
  to develop from seed into a plant. The idea had been developing
  in his mind for some time.
 2. Fiil genişle(t)mek.
  The plan to develop the park area was strongly opposed by the public.
 3. Fiil tekâmül et(tir)mek, olgunlaş(tır)mak, üre(t)mek.
  to develop one's mind. Land animals are believed
  to have developed from sea animals.
 4. Fiil hasıl etmek/olmak, husule gelmek/getirmek, üre(t)mek, meydana/açığa çık(ar)mak.
  That engine develops
  a lot of heat. Exercise and wholesome food develop healthy bodies.
 5. Fiil (a) aç(ıl)mak.
  to develop into series
  mat. seriye açmak. (b) açıklamak, ayrıntılarıyla
  izah etmek, açığa çık(ar)mak.
  I'd like to develop this idea a little more before I go to my next point. New facts developed from the detective's inquiry.
 6. Fiil (alışkanlık/itiyat) edinmek/peyda etmek/kazanmak/kesbetmek.
  to develop an aversion for seafood.
 7. Fiil, Fotoğrafçılık develope etmek, yıkamak, banyo ile meydana çıkarmak/izhar etmek.
  The film was developed commercially,
  but she made the prints herself.
 8. Fiil (hastalık vb.) yakalanmak.
  He seems to be developing an illness: Galiba hastalanıyor (hastalığa yakalanıyor).
 9. Fiil imar etmek.
  They have developed the downtown area.
 10. Fiil kalkınmak, sanayileşmek, iktisaden gelişmek.
  the developing countries.
 11. Fiil (satrançta) sürmek.
  to develop one's pieces in chess.
 12. Fiil, Geometri açmak, bir yüzeyi düzlem üzerine yatırmak.
tasarılarını dinleyicilere anlatmak Fiil
inkişaf İsim
seyretmek Fiil
filizlenmek Fiil
gelişme kapasitesi
işleri oluruna bırakmak Fiil
katarakt olmak Fiil
bir ülkeyi geliştirmek Fiil
kalkındırmak Fiil
bir ülkeyi kalkındırmak Fiil
bir bölgeyi kalkındırmak Fiil
film banyo etmek Fiil
pelteleşmek peltelenmek Fiil
peltekleşmek Fiil
merak sarmak Fiil
merakı olmak Fiil
göbek bağlamak Fiil
göbek salıvermek Fiil
bir araziyi üzerine inşaat yapılacak duruma getirmek Fiil
bir bölgenin kaynaklarını geliştirmek Fiil
düşman mevziini gözlemek Fiil
bir fikri işlemek Fiil
bir hastalığa tutulmak Fiil
yavaş yavaş gelişmek Fiil
... haline gelmek Fiil
yara olmak Fiil
kızamık çıkarmak Fiil
doğal kaynakları yararlanılır duruma getirmek Fiil
birinin güçlerini geliştirmek Fiil
bazı yeni gerçekleri meydana çıkarmak Fiil
istatistik bilgisi hazırlamak Fiil
(piyasa) zayıflamak Fiil
zayıflamak Fiil
kanatlanmak Fiil
kıllanmak Fiil