develop

 1. Verb geliş(tir)mek, inkişaf et(tir)mek.
  to develop from seed into a plant. The idea had been developing
  in his mind for some time.
 2. Verb genişle(t)mek.
  The plan to develop the park area was strongly opposed by the public.
 3. Verb tekâmül et(tir)mek, olgunlaş(tır)mak, üre(t)mek.
  to develop one's mind. Land animals are believed
  to have developed from sea animals.
 4. Verb hasıl etmek/olmak, husule gelmek/getirmek, üre(t)mek, meydana/açığa çık(ar)mak.
  That engine develops
  a lot of heat. Exercise and wholesome food develop healthy bodies.
 5. Verb (a) aç(ıl)mak.
  to develop into series
  mat. seriye açmak. (b) açıklamak, ayrıntılarıyla
  izah etmek, açığa çık(ar)mak.
  I'd like to develop this idea a little more before I go to my next point. New facts developed from the detective's inquiry.
 6. Verb (alışkanlık/itiyat) edinmek/peyda etmek/kazanmak/kesbetmek.
  to develop an aversion for seafood.
 7. Verb, Photography develope etmek, yıkamak, banyo ile meydana çıkarmak/izhar etmek.
  The film was developed commercially,
  but she made the prints herself.
 8. Verb (hastalık vb.) yakalanmak.
  He seems to be developing an illness: Galiba hastalanıyor (hastalığa yakalanıyor).
 9. Verb imar etmek.
  They have developed the downtown area.
 10. Verb kalkınmak, sanayileşmek, iktisaden gelişmek.
  the developing countries.
 11. Verb (satrançta) sürmek.
  to develop one's pieces in chess.
 12. Verb, Geometry açmak, bir yüzeyi düzlem üzerine yatırmak.
tasarılarını dinleyicilere anlatmak Verb
inkişaf Noun
seyretmek Verb
filizlenmek Verb
gelişme kapasitesi
işleri oluruna bırakmak Verb
katarakt olmak Verb
bir ülkeyi geliştirmek Verb
kalkındırmak Verb
bir ülkeyi kalkındırmak Verb
bir bölgeyi kalkındırmak Verb
film banyo etmek Verb
pelteleşmek peltelenmek Verb
peltekleşmek Verb
merak sarmak Verb
merakı olmak Verb
göbek bağlamak Verb
göbek salıvermek Verb
bir araziyi üzerine inşaat yapılacak duruma getirmek Verb
bir bölgenin kaynaklarını geliştirmek Verb
düşman mevziini gözlemek Verb
bir fikri işlemek Verb
bir hastalığa tutulmak Verb
yavaş yavaş gelişmek Verb
... haline gelmek Verb
yara olmak Verb
kızamık çıkarmak Verb
doğal kaynakları yararlanılır duruma getirmek Verb
birinin güçlerini geliştirmek Verb
bazı yeni gerçekleri meydana çıkarmak Verb
istatistik bilgisi hazırlamak Verb
(piyasa) zayıflamak Verb
zayıflamak Verb
kanatlanmak Verb
kıllanmak Verb