passage

 1. Noun (bir kitaptan vb.) parça, fıkra, bent, paragraf.
  a passage of Scripture.
 2. Noun, Music pasaj, bir besteden bir parça.
 3. Noun, Fine Arts (bir eserin) bölüm(ü), kısım, ayrıntı.
 4. Noun geçme, geçiş, gidiş, gitme, göçme, muhaceret.
  bird of passage: göçmen kuş, göçebe kimse.
 5. Noun geçiş hakkı/serbestliği.
 6. Noun geçit, yol.
 7. Noun koridor, dehliz.
 8. Noun menfez, methal, delik, giriş/çıkış yolu.
  the nasal passage .
 9. Noun yolculuk, seyahat, deniz yolculuğu/seyahati.
  a passage to India: Hindistana yolculuk.
  passage
  money: yol parası, navlun.
  a stormy passage: fırtınalı deniz yolculuğu.
  rough passage: (a) tehlikeli yolculuk, (b) müşkül/çetin zaman.
 10. Noun vapurda yatma/yeme.
 11. Noun (vapurda) seyahat ücreti.
 12. Noun (zaman vb.) geçiş, intikal, geçme, mürur.
  the passage from winter to summer.
 13. Noun (olay) cereyan, akış.
 14. Noun (yasa vb.) onaylanma, kanunlaşma.
 15. Noun (şahıslar arasında) fikir/görüş alışverişi/teatisi.
 16. Noun (silahlı) vuruşma, çatışma, kavga.
  a passage at arms.
 17. Noun geçirme, aktarma, ulaştırma, iletme.
 18. Noun bağırsakların boşaltılması.
 19. Noun (süvarilikte) tırıs (gidiş).
 20. Noun (bkz: occurence )
 21. Verb geçmek, seyahat etmek.
 22. Verb çatışmak, vuruşmak, dalaşmak, münakaşa/mücadele etmek.
 23. Verb (atı) tırısa sürmek.
 24. Verb (at) tırıs gitmek.
gemide yer ayırtmak Verb
uçakta yer ayırtmak Verb
taşıt aracında yer ayırtmak Verb
bilet ücretini ödemek Verb
vapur bileti ücretini ödemek Verb
yol açmak Verb
hava kanalı
hava deliği
hava geçişi
yolculuk ücreti yardımı
bir ibareye anlam vermek Verb
bir geçidi tıkamak Verb
(a) göçmen kuş, (b) bir yerde geçici olarak kalan kimse.
bridge ile ayni anlama gelir. geçiş: edebî bir eserde/piyeste daha önemli iki parçayı birleştiren pasaj/sahne.
yük seferi
sansürden geçmiş bölüm
üstü kapalı geçit
güverte yolculuğu
çürük gaz kanalı
bir ibarenin anlamını anlatmak Verb
(parlamento) son (üçüncü) okuma
kötü yolculuk etmiş olmak Verb
bir memleketin topraklarından dost gibi transit geçip gitmek Verb
gemi yolculuğu
bir ibareyi bulup okumak Verb
güzel melodili kısım
(tarihte) orta geçit: Atlas Okyanusunun Afrika-Antil Adaları arası (esir gemilerinin en uzun süre seyrettikleri yol). Noun
kitaptan yanlış alıntı yapmak Verb
dar geçit
geçiş yok
giriş yasak
(Avustralya) göçmenler için ödenen bilet ücreti
Kuzeybatı Geçidi Noun, Geography
(gazete) sansür yüzünden çıkarılmış kısım
limandan çıkış
paralel geçit
bir ibarenin anlamını çıkarmak Verb
öncelikli geçiş hakkı
süslü yazı
çabuk karşıya geçme
alıntı
geri dönüş
bir ibaredeki sözcükleri değiştirmek Verb
mürur hakkı
geçiş hakkı
dönüm noktası (töreni): düğün, evlenme töreni gibi kişinin yaşamında önemli törenler.
fırtınalı deniz yolculuğu
fırtınalı yolculuk
rahat gemi yolculuğu
(devletler hukuku) sırf geçiş
rahat deniz yolculuğu
fırtınasız yolculuk
sah çekmek Verb
bir parçayı kendi çıkarına göre yorumlamak Verb
yeraltı geçidi
gizlice eklenmiş ibare
geçmelik
uğraksız geçiş Noun
bir parçanın anlamını bozmak Verb
bir parçaya ters anlam vermek Verb
yeraltı pasajı
yeraltı geçidi
bir metin parçasının anlamını bozmak Verb
göçmen kuş
araba vapuru
feribot
nakliye sözleşmesi
yürürlüğe girmek Verb
yolculuk ücreti
yolculuk parası
bir önergenin onaylanması
sınırın geçilmesi
hava deliği
silah anlaşması
satış haberleri teatisi
akım geçişi
zamanın geçisi
mülkiyet devri
kanalı geçme
bir kitaptaki bazı yerleri değiştirmek Verb
bir kanun önergesinin kabulünü engellemek Verb
balta girmemiş ormanda kendine yol açmak Verb
balta girmemiş orman da kendine yol açmak Verb
kitaptaki bir ibareyi düzeltmek Verb
bir ibareyi birine açıklamak Verb
kalabalıkta yolunu açmak Verb
bir kitaptaki zor bir ibareyi açıklamak Verb
bir kitapta anlaşılması güç bir ibareyi açıklamak Verb
bir geçidi kalabalıkla tıkamak Verb
bir yazardan bir parçayı kopya etmek Verb
kitaptaki bir ibareyi kısaltmak Verb
bir kitapta bir yerin altını çizmek Verb
bir kitaptan bir parça seçmek Verb
bir kitaptan bir parça seçmek Verb
bir kitabın bir yerini çıkarmak Verb
bir metne sonradan gizlice eklenen kısım
New York'a yola çıkmak Verb
bir parçayı İngilizce'ye çevirmek Verb
bir parçayı yabancı bir dile çevirmek Verb
bir parçayı İngilizce'ye çevirmek Verb