1. İsim (bir kitaptan vb.) parça, fıkra, bent, paragraf.
  a passage of Scripture.
 2. İsim, Müzik pasaj, bir besteden bir parça.
 3. İsim, Güzel Sanatlar (bir eserin) bölüm(ü), kısım, ayrıntı.
 4. İsim geçme, geçiş, gidiş, gitme, göçme, muhaceret.
  bird of passage: göçmen kuş, göçebe kimse.
 5. İsim geçiş hakkı/serbestliği.
 6. İsim geçit, yol.
 7. İsim koridor, dehliz.
 8. İsim menfez, methal, delik, giriş/çıkış yolu.
  the nasal passage .
 9. İsim yolculuk, seyahat, deniz yolculuğu/seyahati.
  a passage to India: Hindistana yolculuk.
  passage
  money: yol parası, navlun.
  a stormy passage: fırtınalı deniz yolculuğu.
  rough passage: (a) tehlikeli yolculuk, (b) müşkül/çetin zaman.
 10. İsim vapurda yatma/yeme.
 11. İsim (vapurda) seyahat ücreti.
 12. İsim (zaman vb.) geçiş, intikal, geçme, mürur.
  the passage from winter to summer.
 13. İsim (olay) cereyan, akış.
 14. İsim (yasa vb.) onaylanma, kanunlaşma.
 15. İsim (şahıslar arasında) fikir/görüş alışverişi/teatisi.
 16. İsim (silahlı) vuruşma, çatışma, kavga.
  a passage at arms.
 17. İsim geçirme, aktarma, ulaştırma, iletme.
 18. İsim bağırsakların boşaltılması.
 19. İsim (süvarilikte) tırıs (gidiş).
 20. İsim (bkz: occurence )
 21. Fiil geçmek, seyahat etmek.
 22. Fiil çatışmak, vuruşmak, dalaşmak, münakaşa/mücadele etmek.
 23. Fiil (atı) tırısa sürmek.
 24. Fiil (at) tırıs gitmek.
gemide yer ayırtmak Fiil
uçakta yer ayırtmak Fiil
taşıt aracında yer ayırtmak Fiil
bilet ücretini ödemek Fiil
vapur bileti ücretini ödemek Fiil
yol açmak Fiil
hava kanalı
hava deliği
hava geçişi
yolculuk ücreti yardımı
bir ibareye anlam vermek Fiil
bir geçidi tıkamak Fiil
(a) göçmen kuş, (b) bir yerde geçici olarak kalan kimse.
bridge ile ayni anlama gelir. geçiş: edebî bir eserde/piyeste daha önemli iki parçayı birleştiren pasaj/sahne.
yük seferi
sansürden geçmiş bölüm
üstü kapalı geçit
güverte yolculuğu
çürük gaz kanalı
bir ibarenin anlamını anlatmak Fiil
(parlamento) son (üçüncü) okuma
kötü yolculuk etmiş olmak Fiil
bir memleketin topraklarından dost gibi transit geçip gitmek Fiil
gemi yolculuğu
bir ibareyi bulup okumak Fiil
güzel melodili kısım
(tarihte) orta geçit: Atlas Okyanusunun Afrika-Antil Adaları arası (esir gemilerinin en uzun süre seyrettikleri yol). İsim
kitaptan yanlış alıntı yapmak Fiil
dar geçit
geçiş yok
giriş yasak
(Avustralya) göçmenler için ödenen bilet ücreti
Kuzeybatı Geçidi İsim, Coğrafya
(gazete) sansür yüzünden çıkarılmış kısım
limandan çıkış
paralel geçit
bir ibarenin anlamını çıkarmak Fiil
öncelikli geçiş hakkı
süslü yazı
çabuk karşıya geçme
alıntı
geri dönüş
bir ibaredeki sözcükleri değiştirmek Fiil
mürur hakkı
geçiş hakkı
dönüm noktası (töreni): düğün, evlenme töreni gibi kişinin yaşamında önemli törenler.
fırtınalı deniz yolculuğu
fırtınalı yolculuk
rahat gemi yolculuğu
(devletler hukuku) sırf geçiş
rahat deniz yolculuğu
fırtınasız yolculuk
sah çekmek Fiil
bir parçayı kendi çıkarına göre yorumlamak Fiil
yeraltı geçidi
gizlice eklenmiş ibare
geçmelik
uğraksız geçiş İsim
bir parçanın anlamını bozmak Fiil
bir parçaya ters anlam vermek Fiil
yeraltı pasajı
yeraltı geçidi
bir metin parçasının anlamını bozmak Fiil
göçmen kuş
araba vapuru
feribot
nakliye sözleşmesi
yürürlüğe girmek Fiil
yolculuk ücreti
yolculuk parası
bir önergenin onaylanması
sınırın geçilmesi
hava deliği
silah anlaşması
satış haberleri teatisi
akım geçişi
zamanın geçisi
mülkiyet devri
kanalı geçme
bir kitaptaki bazı yerleri değiştirmek Fiil
bir kanun önergesinin kabulünü engellemek Fiil
balta girmemiş ormanda kendine yol açmak Fiil
balta girmemiş orman da kendine yol açmak Fiil
kitaptaki bir ibareyi düzeltmek Fiil
bir ibareyi birine açıklamak Fiil
kalabalıkta yolunu açmak Fiil
bir kitaptaki zor bir ibareyi açıklamak Fiil
bir kitapta anlaşılması güç bir ibareyi açıklamak Fiil
bir geçidi kalabalıkla tıkamak Fiil
bir yazardan bir parçayı kopya etmek Fiil
kitaptaki bir ibareyi kısaltmak Fiil
bir kitapta bir yerin altını çizmek Fiil
bir kitaptan bir parça seçmek Fiil
bir kitaptan bir parça seçmek Fiil
bir kitabın bir yerini çıkarmak Fiil
bir metne sonradan gizlice eklenen kısım
New York'a yola çıkmak Fiil
bir parçayı İngilizce'ye çevirmek Fiil
bir parçayı yabancı bir dile çevirmek Fiil
bir parçayı İngilizce'ye çevirmek Fiil