1. tepe.
  hill climb: tepeye tırmanma yarışı.
  He was going up the hill.
 2. yokuş, bayır.
 3. yığın, küme.
 4. öbek, tümsek, dikili bitki gövdesi etrafındaki toprak yığını.
  The potatoes were planted in hills.
 5. tümseklenmiş toprağa dikili bitki(ler).
  a hill of corn.
 6. etrafını tepelerle çevirmek.
 7. tepe/tümsek teşkil etmek.
 8. bitki köklerinin etrafına toprak yığmak.
karınca yuvası. İsim
kalabalık bina. İsim
şehit mezarlığı. İsim
(a) hapisten kaçmak, (b) (orduda) izinsiz çıkmak, kaçmak.
tepeye zorla tırmanmak Fiil
pireyi deve yapmak Fiil
(a) güçten/kuvvetten düşmüş, zindeliğini yitirmiş, (b) yaşı ilerlemiş, yaşlı, ihtiyar.
ellisini geçmemiş, yaşı 50'den küçük.
cehennem, lânet, baş belası.
Who in Sam Hill are you? Sen de kim oluyorsun?
What the Sam Hill
is he doing here? Hay Allah, burada işi ne yahu?
kum tepeciği. İsim
harman-tepe, harman savurulan tepe.
harman-tepe, harman savurulan tepe.
tepecik
(a) parlamento, (b)
Parliament Hill ile ayni anlama gelir. Ottawada parlamento binasının bulunduğu tepe.
ev bir tepeye kurulmuş
(yaşı) 50'yi geçmiş.
tepelik arazi
dağcılık
(otomobil) çekme gücü
dağda oturanlar
Asya sığırcığı
(Gracula religiosa): sığırcıkgillerden
(Sturnidae) parlak siyah tüylü, sarı
gerdanlı, kolayca evcilleştirilip konuşma taklidi öğretilebilen bir kuş.
İsim
tepeyi vites değiştirmeden tırmanmak Fiil
ikinci vitesle yokuş çıkmak Fiil
yokuşu hızlı vitesle tırmanmak Fiil
her tarafa, neresi rastgelirse.