1. İsim, Anatomi yürek, kalp. (İlgili sıfat:
  cardiac).
  heart disease: kalp hastalığı.
 2. İsim vicdan.
  In your heart you know I'm a honest man.
 3. İsim gönül, duygu/his âlemi, derunî âlem.
  heart and soul: can ve gönülden.
 4. İsim sevgi, muhabbet.
  to win a person's heart: bir kimsenin sevgisini kazanmak.
 5. İsim cesaret, yürek, kuvvet, enerji, şevk, gayret.
  put new heart into someone: birine yeniden cesaret vermek, teşvik etmek.
 6. İsim orta (yer), merkez, göbek.
  the heart of the city: şehrin merkezi/göbeği.
  in the heart of: tam ortasında, göbeğinde.
 7. İsim can, ruh, öz, esas, can damarı.
  the heart of the matter: işin esası/özü/ruhu.
 8. İsim göğüs, bağır.
  to clasp/press a person/a child to one's heart: birini/bir çocuğu bağrına basmak.
 9. İsim (sevgi/övgü ifadesinde) can, hayat, ruh, kimse, şahıs.
  dear heart: canım, hayatım, ruhum.
  a
  brave heart: cesur kimse.
 10. İsim kalp şeklinde herhangi bir şey.
 11. İsim (iskambilde) kupa.
 12. İsim merhamet, şefkat, iyilik, sempati.
  a good heart: iyi yüreklilik.
  a sight that goes to the heart:
  yürek parçalayan bir manzara.
 13. İsim (içteki) duygular, düşünceler, sırlar, iç, derun.
  to pour out one's heart: kalbini dökmek, içini
  açmak, sırlarını/duygularını açıklamak.
  a change of heart: hislerin (iyi yönde) değişmesi.
 14. İsim (bitkilerde) üretkenlik, verimlilik.
  in good heart: verimli.
 15. Geçişli Fiil kalbine/zihnine yerleştirmek, unutmamak.
  to heart a warning.
 16. Geçişli Fiil cesaretlendirmek, yüreklendirmek, cesaret vermek, teşvik etmek.
gönlüne göre, tam istediği gibi.
He is a person after my heart: Tam gönlüme göre/istediğim gibi birisidir.
kalbini kırmak, gücendirmek, incitmek, rencide etmek.
He broke my heart: Kalbimi kırdı.
I broke
my heart over his unwarranted remark: Yersiz sözlerine çok gücendim.
(birinin) kalbini kırmak Fiil
birini üzmek Fiil
birinin kalbini kırmak Fiil
birinin kalbini çalmak Fiil
birini kendine âşık etmek Fiil
kalbinin derinlikleri(ni), bütün kalbi(ni).
warm the cockles of one's heart
k.d. neşelen(dir)mek,
çok sevin(dir)mek, sevince/neşeye gark etmek/olmak, mutlu/memnun etmek/olmak.
It warmed the cockles of my heart: Beni çok sevindirdi.
hüngür hüngür ağlamak, gözlerinden kanlı yaşlar akıtmak, teselli bulamamak, ıstırap ve kederden sürekli
ağlamak.
When her little baby died, the poor lady cried her eyes out.
doyasıya/ hüngür hüngür ağlamak.
bir şeyi çok istemek Fiil
kalbindeki bir sırrı açığa vurmak Fiil
sevindirmek, içini/gönlünü ferahlatmak.
içi içini/kendi kendini yemek, çok üzülmek, üzüntüden zayıflamak.
She was eating her heart out for
her son who was away at the war.
(a) çok üzülmek, içi içini yemek, kendini yeyip bitirmek, (kininden/öfkesinden vb.) çatlamak, (b) özlemek.
helecanlanmak Fiil
kıyabilmek, içi götürmek, … derecede insafsız olmak.
How can you find it in your heart to beat that child?
can-ı gönülden
en candan, bütün kalbi ile, samimî olarak, hulûsu kalple.
from the bottom of my heart: en candan
kalbimin derinliklerinden.
I pity him from my heart: Ona samimî olarak acıyorum.
gönül vermek, gönlünü kaptırmak, sevdalanmak, derin aşka/sevdaya düşmek.
işini sevmemek Fiil
benimsemek, kendini vermek, iyice ilgilenmek.
I tried to learn music but I didn't have my heart in
it (my heart wasn't in it).
(a) çok korkmak, ödü kopmak, (b) meyus olmak, fütur getirmek.
yüreği ağzına gelmek, ödü kopmak, çok endişeli/üzüntülü olmak.
işini sevmek Fiil
gönlü iş inde olmak Fiil
her şeye karşın iyi niyetli olmak Fiil
can atmak, çok istemek, bütün kalbiyle arzu etmek, bütün ümidini …'e bağlamak, aklına koymak, kararlı
olmak.
She has set her heart on going to Europe after graduation.
bir şeyi yapmayı kafasına koymak Fiil
iyi yürekli/cömert/merhametli/âlicenap olmak, iyi niyetli olmak.
His heart is in the right place:
(Herşeye rağmen) iyi niyetlidir.
koroner arter bypass ameliyatı İsim, Tıp
koroner bypass ameliyatı İsim, Tıp
bypass ameliyatı İsim, Tıp
kalp enzimleri İsim, Tıp
kardiyak enzimler İsim, Tıp
kalp sesleri İsim, Tıp
kardiyak sesler İsim, Tıp
kalp-akciğer makinesi İsim, Sağlık Cihazları
kalbinde bir sır saklamak Fiil
gizlice
gizliden gizliye
kalbinin derinliklerinde, aslında, hakikatte.
in my heart of hearts: içimden, kalbimin derinliklerinden.

I said I loved her, but in my heart of hearts I knew it wasn't true.
kalbinin derinliğinden
bir şeyi canının istediği kadar yapmak Fiil
hakikati söylemek Fiil
(birine) âşık olmak gönül vermek, kalbini kaptırmak.
kalbini kırmak, üzmek.
kıyamamak, cesaret edememek, içi götürmemek, yüzü olmamak.
No one had the heart to tell him he was through as an actor.
birine kalbini açmak Fiil
açık kalp ameliyatı İsim, Tıp
boşanmak Fiil
bütün varlığını işine adamak Fiil
bir işe canla başla sarılmak Fiil
içini/gönlünü ferahlatmak, sevindirmek, sevince garketmek.
The victory rejoiced the heart of the whole nation.
içini dökmek Fiil
vicdanına sormak Fiil
(ele geçirmeye/yapmaya) azmetmek.
be set on sth: bir şeyi aklına koymak, canı çok istemek.
mühendis olmayı kafasına koymak Fiil
para kazanmaktan başka bir şey düşünmemek Fiil
bir şeyi kafasına takmak Fiil
bir şeyde gönlü olmak Fiil
can atmak, çok istemek, bütün kalbiyle arzu etmek, bütün ümidini …'e bağlamak, aklına koymak, kararlı
olmak.
She has set her heart on going to Europe after graduation.
birinin yüreğine korku salmak Fiil
birinin yüreğine korku salmak Fiil
birini coşkuyla karşılamak Fiil
kalbini parçalamak, çok dokunmak/hüzün vermek.
doya doya, canının istediği kadar.
doyasıya, doya doya, kana kana, canının istediği kadar.
yüreğine dokunmak Fiil
itiraf etmek Fiil
ifşa etmek Fiil
içini dökmek Fiil
açığa vurmak Fiil
düşüncelerini açığa vurmak Fiil
hislerini (bilhassa aşkını) gizleyememek, belli etmek, açığa vurmak, açık kalpli olmak.
hislerini saklamamak, içi dışında olmak, sır tutmamak, açık kalpli olmak.
duygularını herkese göstermek Fiil
(a) gayretle, şevkle, seve seve, ciddiyetle, hararetle, (b) samimiyetle, içtenlikle, bütün kalbiyle.
(a) aslında, hakikatte, temelde, esasında.
He seems nice, but he's dishonest at heart: Iyi görünür
amma aslında namussuzun biridir.
young at heart = young of heart: (yaşına rağmen) genç ruhlu, gönlü taze. (b) (bir kimsenin) fikrinde, düşüncesinde.
When I say don't eat the sweets, I have your health at heart.
to have someone's welfare at heart: Birinin mutluluğu ile candan ilgilenmek.
(aşırı spor yapma sonucunda) kalbin büyümesi.
keyfi yerinde olmak Fiil
sevda çiçeği
(Dicentra spectabilis): yürek biçiminde kırmızı çiçekler açan bir bitki. İsim, Botanik
yufka yürekli: gösteriş için başkalarına acır/merhamet eder gibi tavırlar takınan kimse. İsim
birinin kalbini kırmak Fiil
üzgünlük, üzüntü, yeis, umutsuzluk, keder, düş/hayal kırıklığı. İsim
ezbere, ezberden.
ezbere, ezberden.
to get/learn by heart: ezberlemek.
yüzen-yürek
(Nymphoides): yaprakları yürek biçiminde olan bir su bitkisi.
ezberlemek Fiil
bir şeyi kalben dilemek Fiil
içi götürmek Fiil
kıymak Fiil
(toprak) çok iyi durumda
cesaret ile
birşeyi ezbere bilmek Fiil
ezberlemek Fiil
bellemek Fiil
ye'se düşmek, fütur getirmek, cesareti/ümidi kırılmak.
yüreksiz
cesaretsiz
koçan
cesaretlenmek, cesaret almak, cesur olmak.
yüreklenmek, cesaret almak/bulmak, kuvvet almak.
içlenmek Fiil
yufka yürek
bütün kalbimle
can-ı gönülden
kalp aritmisi İsim, Hastalıklar
kalp ritmi bozukluğu İsim, Hastalıklar
kalp ritim bozukluğu İsim, Hastalıklar
kalp krizi İsim, Tıp
miyokard enfarktüsü İsim, Tıp
kalp sektesi İsim, Tıp
ağır manevi tazminat davaları İsim
yürek durgusu: karıncık ve kulakçıkların düzensiz/koordinasyonsuz çalışması sonucunda bedende yeteri
kadar kan dolaşmaması hali.
Adams-Stokes disease ile ayni anlama gelir.
İsim
kalp hücresi İsim, Tıp
kalp bii rahatsız
kalbi rahatsız
kısılma
kalp hastalığı İsim, Tıp
kardiyolog İsim, Tıp
kalp doktoru İsim, Tıp
kardiyoloji uzmanı İsim, Tıp
kalp hastalıkları uzmanı İsim, Tıp
kalp ekosu İsim, Tıp
kalp ultrasonu İsim, Tıp
ekokardiyografi İsim, Tıp
kalp sektesi, kalbin durması, ölüm. İsim
kalp yetersizliği, kalbin yeteri kadar kan dolaşımı sağlayamaması hali. İsim, Patoloji
kalp yetmezliği İsim, Tıp
zeytuni Sıfat
kalp sağlığı İsim, Tıp
kalp masajı İsim, Tıp
kalp monitörü İsim, Sağlık Cihazları
kardiyak monitör İsim, Sağlık Cihazları
murmur (4).
murmur ile ayni anlama gelir. üfürüm, hırıltı: kapakçıkların deforme olmasından ilerigelen ve
stetoskopla dinleyince duyulan kalp atışı sesi.
üfürüm İsim, Tıp
kalpte üfürüm İsim, Tıp
kalp üfürümü İsim, Tıp
kalp kası İsim, Fizyoloji
miyokard İsim, Fizyoloji
şehrin göbeği
kalbi çalıştıran cihaz
kalp çalıştıran cihaz
arma/kalkan orta noktası. İsim
fess point
nabız İsim, Tıp
yürek parçalayıcı
çok acıklı
iç parçalayıcı
kalp ritmi İsim, Tıp
kişinin kendi duygularını ve güdülerini araştırması
kardiyolog İsim, Tıp
kalp doktoru İsim, Tıp
kardiyoloji uzmanı İsim, Tıp
kalp hastalıkları uzmanı İsim, Tıp
kalp sıkıntısı
yürekten
açık (konuşma , vb
kalp nakli İsim, Cerrahi
kalp rahatsızlığı
iç açıcı
mutluluk veren
fitil
gönül huzuru/rahatlığı/ferahlığı, huzuru kalp. İsim
hercai menekşe
(Viola). İsim, Botanik
tam ortasında
koroner kalp hastalığı İsim, Tıp
İnsaf et!
Bu kadar acımasız olma.
Gönül bu, aka da konar boka da.
Gönül ferman dinlemez.
yüreğini yumuşatmak Fiil
etkilemek Fiil
can-ı gönülden