development

 1. İsim gelişim (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 2. İsim, İnşaat imar
 3. İsim inkişaf
 4. İsim gelişme, gelişim, tekâmül, tekemmül, inkişaf, meydana çık(ar)ma, vücut bulma, zuhur (etme).
  The development
  = developement of a feasible plan took many days. The development = developement of a new kind of motor which will minimize the fuel consumption.
 5. İsim büyüme, olgunlaşma, olgunluk, gelişme.
  The parents followed their child's development = developement with pride.
 6. İsim (olaylarda) gelişme, (yeni) olay, havadis.
  to await (further) development = developements: olayların
  gelişmesini beklemek.
  Newspapers give information about the latest development = developements in world affairs. The political development = developement surprised the people.
 7. İsim, Biyoloji başkalaşım, istihale, dönüşüm, dönüşme.
  the development = developement of a caterpillar into a butterfly.
 8. İsim ilerleme, terakki.
 9. İsim kalkınma, bayındırlık, imar.
 10. İsim açınım, açınma, inkişaf.
 11. İsim, Fotoğrafçılık yıkama, developman.
 12. İsim site: yeni kurulan semt/mahalle.
  The new development = developement will have business offices and stores.
 13. İsim, Müzik bir temanın melodi ve ritminin değişmeleri (sonata ve füglerde olduğu gibi).
 14. İsim (satrançta) ileri sürme/hareket.
 15. (a) gelişimsel, gelişim+, (b) deneysel, (c) genişlemeye/inkişafa müsait.
 16. (a) gelişerek, gelişme suretiyle, gelişmeye elverişli şekilde, (b) deneysel olarak, deney niteliğinde.
İnşaat projelerinin geliştirilmesi (NACE kodu: 41.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İnşaat projelerinin geliştirilmesi (NACE kodu: 41.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (NACE kodu: 72.19) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (NACE kodu: 72.11) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (NACE kodu: 72.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (NACE kodu: 72.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (NACE kodu: 72.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri (NACE kodu: 72) İsim, Sanayi ve Zanaatler
ileri doğru geliştirme
önerilen yeni bir ürün veya bir sorun çözümü söz konusu olduğunda ayrıntılı araştırmaya yönelik etkili plan
geliştirmeyi durdurmak Fiil
çocuğun gelişmesinin durması
dengeli gelişme
dengeli kalkınma
dengeli gelişim
marka gelişimi
marka gelişimi (bir markanın tüketimindeki yoğunluk ölçümü
iş geliştirme İsim, İşletme
işin canlanması
mesleki ilerleme
meslek geliştirme
kariyer gelişimi İsim, İnsan Kaynakları
kent geliştirilmesi
bilişsel gelişim İsim, Psikoloji
ticari geliştirme
ticari gelişim
(Br) eski şehrin imarı
(US) şirketin gelişmesi
şirketin gelişmesi
gelişme düzeyi
kalkınma derecesi
kesintisiz gelişim (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
doğrudan gelişim (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
ekonomik kalkınma
ekonomik gelişme
iktisadi kalkınma
duygusal gelişim İsim, Psikoloji
teknik gelişme
çevre gelişmesi
çevrel gelişim
ahenkli gelişim
site, yeni konutlar, tek yönetim altında yapılıp satılan veya kiraya verilen benzer biçimli evler.
endüstriyel kalkınma
sınai gelişme
sınai kalkınma
sınai kalkınma
altyapı gelişimi
zihinsel gelişim İsim, Tıp ve Sağlık
geçici kalkınma
arazi geliştirilmesi
araziyi inşaata elverişli duruma getirme
arazi geliştirme
uzun vadeli gelişme
pazar gelişmesi
zihinsel gelişim İsim, Psikoloji
büyükşehir gelişmesi
ahlaki gelişim İsim, Psikoloji
petrol sanayiinin kurulması ve geliştirilmesi İsim
organizasyonun genişlemesi
park güzelleştirme
çocuk gelişimi İsim, Psikoloji
kişisel gelişim İsim, İnsan Kaynakları
personel geliştirme
fotoğraf tab etme
fiziksel gelişim İsim, Tıp ve Sağlık
gelişim için şart
fiyatın gelişmesi
kalkınmada öncelikli yöreler İsim
ürün geliştirme İsim, İşletme
mesleki gelişim İsim, İşletme
kâr artırma
arazi iyileştirmesi
arazi iyileştirmesi (bir arazinin değerini artırmak için yeni binalar yapmak veya mevcut binaları yenilemek Fiil
kalkınma hızı
bölgesel kalkınma
araştırma ve geliştirme
iskân işlerinin gelişimi
kaynak geliştirme İsim, İşletme
gelişmeyi geciktirmek Fiil
kentin sınırında yaşayanlar
kır kesiminin kalkınması
kırsal kesimin kalkınması
kırsal kalkınma
bilimsel gelişmeler
kendi kendini geliştirme
cinsel gelişim.
sosyal gelişim İsim, Psikoloji
dengeli gelişim
gelişim aşaması
gelişim aşaması
gelişmeye elverişli
kalkınmayı sürdürmek Fiil
sürdürülebilir kalkınma
gümrük politikasının gelişimi
gümrük politikası geliştirilmesi
gümrük politikası geliştirme
turizm gelişmesi
şehir gelişimi
trafik iyileştirme
şehir gelişimi
kentsel gelişim
ücret gelişimi
silah geliştirme
geliştirme masrafları hesabı
işletme hesabı
kalkınma faaliyetleri İsim
arazi iyileştirme ofisi
gerçek gelir ve hayat standartlarını yükseltmeye yönelik kalkınma yardımı
(Br) gelişme bölgesi
geliştirme bölgesi
geliştirme bölgesi (İngiltere'de işsizlik oranının yüksek olduğu ve hükümetin yeni sanayileri çekmek
için özel tedbirler öngördüğü bölge
gelişme bölgesi
geliştirme yardımı
kalkınma bankası İsim
(Br) bölge sınırı arazilerini kalkındırma ofisi
kalkınma bütçesi
gelişim bütçesi
gelişim projesi için yatırım sermayesi
bayındırlık
imar vergileri İsim
iyileştirme
(AT) kalkınma işleri memuru
imar kurulu
arazi iyileştirme şirketi
(US) arazi ofisi
imar tasarısı sözleşmesi
geliştirme şirketi
geliştirme şirketi (İngiltere'de yeni kentler kurmak ve denetlemek için hükümetin finanse ettiği kuruluş
geliştirme maliyetleri İsim
gelişen ülkeler İsim
kalkınma kredisi
(Br) işsizliğin bol olduğu bölge
uluslararası çifte vergilendirme
kalkınma ekonomisi
uluslararası ekonomi
kalkınma ekonomisi (ekonomik gelişme süreci ile bu gelişmeyi sağlayan sosyal kuruluşları inceleyen ve açıklayan ekonomi dalı
gelişim çabaları İsim
geliştirme mühendisi
geliştirme teknisyeni
geliştirme masrafları İsim
bir kuruluşun ilk tesisi için yapılan giderler ve ödenen paralar
kuruluş gideri
geliştirme uzmanı
iyileştirme harcı
gelişmeyi durdurma
kalkınma fonu
iyileştirmeden elde edilen kazanç
arazi iyileştirme
kalkınma düzeyi
kalkınma seviyesi
kalkınma istikrazı
arsanın ıslahı için yapılan ipotek
arsa geliştirme
fotoğraf filmlerinin banyosu İsim
turizm geliştirme bürosu İsim
kalkınma hızı
kalkınma planı
kalkınma planlaması
kalkınma politikası İsim
gelişme olanakları İsim
geliştirme öncelikleri İsim
kalkınma programı
kalkınma projesi
gelişim için gerekli şeyler İsim
kalkınma programı
yeni satış olanaklarının geliştirilmesi
iyileştirme arazisi
gelişim aşaması
developman süresi
geliştirme aracı Bilgi Teknolojileri
geliştirme işi
yöneticileri geliştirme programı
yöneticileri geliştirme programı
çiftlik geliştirme kredisi
sınai kalkınma şirketi
kalkınma ve yatırım bankaları İsim
kalkınmada öncelikli yöreler İsim
deneme üretimi ve tam üretim aşamaları İsim
prototip ürün
ürün geliştirmesi evresi
sıra sıra evler (inşa etme