design

 1. Noun, Textile Industry desen
 2. Verb tasarlamak, hazırlamak, tertiplemek, tertip etmek, yapmak.
  He designed the perfect crime. A book designed
  mainly for use in colleges. This weekend party was designed to bring the two leaders together.
 3. Verb plan/proje yapmak.
  to design a new bridge. a well-designed house/machine.
 4. Verb kastetmek, maksadını gütmek, tahsis etmek.
  a scholarship designed for medical students: tıp öğrencilerine
  tahsis edilen burs.
  The new tax law is designed to protect poor: Yeni vergi kanunu fakirleri korumak maksadını gütmektedir.
 5. Verb zihninde kurmak, yaratmak, icat etmek.
 6. Verb niyetlenmek, niyet etmek.
 7. Verb göstermek, işaretlemek.
 8. Verb çizmek, resmetmek.
 9. Verb biçim/şekil vermek, biçimlemek, (elbise vb.) model yaratmak.
  She designs clothes for a large manufacturer in Paris.
 10. Noun tasarı, taslak.
  These designs for the new monument were copied from old books.
 11. Noun tasavvur, fikir.
  Her design for the future did not include Harry as her husband.
 12. Noun model, tip, motif, biçim, kompozisyon.
  She attended a school of dress design.
 13. Noun resim, desen, çizim.
 14. Noun plan, proje, yapı(lış).
  The design of this machine is not very good.
 15. Noun entrika, desise.
 16. Noun niyet, meram, maksat, erek, amaç, gaye, hedef.
  with this design: bu maksatla.
 17. Noun kasıt.
tasarım odaklı Adjective, Design
Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (NACE kodu: 74.1) Noun, Trades-Professions
Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (NACE kodu: 74.10) Noun, Trades-Professions
şekil verme
mimari tasarım
mimari proje
sanat tasarımı
bilerek veya bilmeyerek Adverb
niyeti ile
kasten
mevzu değişikliği
konu değişikliği
(ceza hukuku) taammüt
kasıt
iletişim tasarımı Noun, Education-Training
bilgisayar destekli tasarım Noun, Engineering
bilgisayar destekli tasarım
kullanılan tip
alışılagelmiş olan desen
kapak dizaynı
ısmarlama
terzi patronu
tasarım hatası Noun
dizayn hatası Noun
Moda Tasarımı Bölümü Noun, Education-Training
Endüstriyel Tasarım Bölümü Noun, Education-Training
Endüstri Ürünleri Tasarlama Bölümü Noun, Education-Training
İç Mimarlık Bölümü Noun, Education-Training
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Noun, Organizations
özenle yapılmış model
çevrel tasarım
çevrel tasarım
deneysel plan
deneme dizaynı
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Noun, Education-Training
moda kreasyonu
moda dizaynı
moda tasarımı Noun, Education-Training
moda tasarım Noun, Employment
hatalı tasarım Noun
(makine) hatalı yapım
yapım hatası Noun
floral tasarım Noun, Employment
işlevsel dizayn
işlevsel tasarım
çevre düzenlemesi Noun, Architecture
büyük diplomatik plan
büyük çaplı strateji
grafik tasarım
teknik resim.
industrial designer: teknik ressam.
endüstriyel tasarım Noun, Education-Training
endüstri ürünleri tasarlama Noun, Education-Training
iç mimarlık Noun, Architecture
çevre düzenlemesi Noun, Architecture
mantık tasarımı
bir projede değişiklik yapmak Verb
anayasa tadili
nesneye dayalı tasarım Information Technology
orijinal tasarı
süs desenleri Noun
desen örneği
şablon
afiş dizaynı
afiş tasarımı
kabataslak
önceden tasarlanan plan
baskı deseni Noun, Textile Industry
(Br) tescil edilmiş tasarım
tescilli tasarım
tescilli model
araştırma tasarımı
örnek tasarım
sismik tasarım
yazılım tasarımı Noun, Employment
normal yapılış
yapısal tasarım Information Technology
hava terminali planı
eğitim kursu planlama ve tasarımı (Kaynak: CEDEFOP) Noun, Education-Training
tipografik tasarım
web tasarımı
ister kasıtlı ister tesadüfen
bu niyetle
bir bina projesi yapmak Verb
bir bina projesini yapmak Verb
giysi modeli çizmek Verb
bir uçak planı çizmek Verb
mirasçı tayin etmek Verb
patronlar koleksiyonu
modeller dergisi
tasarım yönetmeni Noun, Employment
desinatör
proje mühendisliği
tasarım mühendisliği Noun, Engineering
devrim planı
kareli kâğıt
desen kağıdı Noun, Textile Industry
tasarım patenti
(US) tasarım patenti
birini hukuk mesleğinde yetiştirilmesi için seçmek Verb
tasarım hızı Noun, Transport
çizim
tasarım
temel tasarım hataları Noun
bilgisayar destekli tasarım (BDT) Noun
veri tasarım deseni
kesin sistem düzenleme raporu
azami tasarım hızı Noun, Transport
başından sonuna kadar bir projeyi hazırlayan uzmanlar ekibi
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Noun, Education-Training
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Noun, Education-Training
Moda Tasarımı Bölümü Noun, Education-Training
Endüstri Ürünleri Tasarlama Bölümü Noun, Education-Training
Endüstriyel Tasarım Bölümü Noun, Education-Training
İç Mimarlık Bölümü Noun, Education-Training
Tasarım ve Görsel Arşiv Bürosu Noun, Organizations