poetry

  1. Noun şiir yazma sanatı.
  2. Noun şiir, manzume, koşuk, nazım.
  3. Noun mensur şiir.
  4. Noun şiirler, manzumeler.
  5. Noun şairane nitelik, şairlik (yeteneği).
  6. Noun şairane duygu/ifade.
somut şiir.
desen şiiri Noun, Language-Literature
somut şiir Noun, Language-Literature
görsel şiir Noun, Language-Literature
kırsal şiir
desen şiiri Noun, Language-Literature
somut şiir Noun, Language-Literature
görsel şiir Noun, Language-Literature
somut şiir Noun, Language-Literature
desen şiiri Noun, Language-Literature
görsel şiir Noun, Language-Literature
tasavvuf şiiri Noun, Language-Literature
tasavvufi şiir Noun, Language-Literature
şiir yazmak Verb