1. İsim, Hukuk hukukçu
  2. İsim avukat, dava vekili.
  3. İsim, Zooloji (bkz: burbot ).
  4. İsim böğürtlen veya funda sapı/gövdesi.
avukata danışmak Fiil
avukatına danışmak Fiil
avukat olarak ün kazanmak Fiil
vekâlet ücreti
davasına bakmak için bir avukat tutmak Fiil
işlerini bir avukata emanet etmek Fiil
avukatına danışmak bahane siyle
tüm kuralları bildiğini iddia eden kişi
alaydan yetişme avukat, resmen yetkili olmayıp askerî mevzuat üzerinde otorite olduğunu iddia eden asker.
avukat olarak başarısız olmak Fiil
bir avukata dava hakkında kısa bilgi verme
acemi avukat. İsim
işadamının hukuk danışmanı
dava vekili, avukat. İsim
kendini bir davaya adamış hukukçu İsim, Hukuk
özellikle örf ve adet hukuku üzerinde uzmanlaşmış avukat ve sair hukukçu
hukuk davasına bakan avukat
şirket avukatı İsim, Hukuk
Anayasa hukukçusu İsim, Hukuk
emlak devir ve temlik işleriyle uğraşan avukat
şirket avukatı İsim, Hukuk
(US) şirket avukatı
anonim şirket hukukunda uzmanlaşmış avukat
şirket avukatı İsim, Hukuk
müdafi İsim, Hukuk
ceza hukukçusu
ceza avukatı
savcı. İsim
hazine avukatı. İsim
ceza avukatı İsim
müdafi
avukat huzurunda hazırlanmış evrak
noter huzurunda hazırlanmış belgeler İsim
ekonomi avukatı
bir avukat tutmak Fiil
bir avukat tutmak Fiil
aile avukatı İsim, Hukuk
deneyimli avukat
deneyimli avukat
iyi şöhreti olmayan avukat
sanayi işletmesi avukatı
(US) sigorta avukatı
sigorta avukatı
müstakbel avukat
devletlerarası hukukta uzmanlaşmış avukat
avukat yardımcısı
keskin zekâlı avukat
avukata avukatlık yapması için ruhsat vermek Fiil
avukat gibi (daima) yalan söylemek.
bir avukatın hizmetlerine ihtiyacı olmak Fiil
(US) şirket hukuk danışmanı
işyeri hukuku danışmanı avukatı
patent avukatı
madrabaz dava vekili
önemsiz ya da itibarsız bir işte istihdam olunan veya dürüst işte çalıştırı
önemsiz veya itibarsız bir işte istihdam olunan ya da dürüst olmayan işte çalıştırılan avukat
kurnaz avukat, yasaların/delillerin püf noktalarını bulup kendi çıkarına maharetle kullanan avukat.
mesleğini icra eden avukat
avukatlık yapan avukat
kendini avukat diye tanıtmak Fiil
dolambaçlı işler çeviren avukat
(US) gayri menkul davalarında uzmanlaşmış avukat
gayrimenkul davalarında uzmanlaşmış avukat
müdafi ile görüşme hakkı İsim, Hak ve Özgürlükler
mesleğinde yükselen avukat
safsatacı ve daima kusur bulan gemici
serbest avukat İsim, Hukuk
avukat olarak kendine bir yer sağlamak Fiil
insafsız avukat
kurnaz avukat
itibarlı avukat
bir davayı üstüne almış bulunan avukat
vergi davalarına bakan avukat
(US) vergi davalarına bakan avukat
dava/duruşma avukatı.
avukatına danışmak bahanesiyle
hukuk dili
avukat bürosu İsim
avukatın hukuki görüşü
avukat görüşü
(US) avukatın hukuki görüşü
mesleği hukukçu olmak Fiil
ücretini peşin ödeyerek bir avukat tutmak Fiil