1. İsim, Hukuk hakim
 2. yargıç, hâkim
  . a judge of the high court.
 3. yargıcı, hakem, arabulucu.
 4. bilirkişi, uzman.
  a good judge of men: adam sarrafı.
  a good judge of horses/of cattles: at/sığır uzmanı.
 5. Yahudi tarihinde krallardan önce hüküm süren hâkimlerden biri.
 6. hükmetmek, hüküm vermek.
  Don't judge a (of) man by his looks.
 7. yargılamak, muhakeme etmek.
  Who will judge the next case? God will judge all men.
 8. bir konuda fikir edinip karar vermek/hükme varmak.
  to judge the merits of a book. You can't judge
  a book by its cover. judge whether he's right or wrong.
 9. bir davayı çözmek, halletmek, karara bağlamak.
 10. düşünmek, istidlâl etmek, sonuç çıkarmak, sonuç ve kanaatine varmak.
  I judged, from his manner, that he was guilty.
 11. tahmin/takdir/tasavvur etmek, tahminde bulunmak.
  We judged the distance to be about 3 kilometers.

  I judged him about 50: Onu 50 yaşlarında tahmin ettim.
 12. (İbrani hâkimleri hakkında) hüküm sürmek.
 13. tenkit/muaheze etmek, çıkışmak.
  You had little cause to judge him so harshly: Onu bu denli şiddetle
  muaheze etmene pek sebep yok.
idarî hakim İsim, İdare Hukuku
yargıç önüne çıkarılmak Fiil, Hukuk
hukuk hakimi, hukuk mahkemesi hakimi İsim, Hukuk
hukuk hakimi, hukuk mahkemesi hakimi İsim, Hukuk
hukuk hakimi, hukuk mahkemesi hakimi İsim, Hukuk
ceza hakimi, ceza mahkemesi hakimi İsim, Hukuk
ceza hakimi, ceza mahkemesi hakimi İsim, Hukuk
ceza hakimi, ceza mahkemesi hakimi İsim, Hukuk
hüküm İsim, Hukuk
hakimler heyeti İsim, Hukuk
yetkili hâkim
asıl hâkime vekâlet eden hâkim
anlayabildiğim kadarıyla
apayık olmak Fiil
hâkim yardımcısı
yardımcı hâkim
hâkim muavini
toplu mahkeme üyesi
hâkim rolü üstlenmek Fiil
hâkim atanmak Fiil
hâkim tayin olmak Fiil
uzmanı olmamak Fiil
yargıçlık
bir hâkimi reddetmek Fiil
hâkimin reddi
hâkimi reddetmek Fiil
reddedilen hâkim
(US) başhâkim
baş hâkim
gezginci yargıç, seyyar mahkeme hâkimi. İsim
sulh hâkimi
(US) sulh hâkimi
mahkemeye çıkmak Fiil
hakim huzuruna çıkmak Fiil
ticaret hâkimi
yetkili hâkim
birini hâkim olarak atamak Fiil
birini hâkim tayin etmek Fiil
bir hâkime rüşvet vermek Fiil
rüşvet alan hâkim
temyiz hâkimi
ceza hakimi İsim, Hukuk
hâkimin kararı
hâkimin kararı
hâkimin fikirleri İsim
yardımcı hâkim
bir hâkimi görevinden almak Fiil
hâkimin takdir yetkisi
bir hâkimi ehliyetsiz kılma
hâkimi görevinden azletmek Fiil
bir hâkimi hâkimlikten azletmek Fiil
(US) bölge hâkimi
bölge hakimi
kaza dairesi hâkimi
bölge hâkimi
boşanma hâkimi
hâkimlik cüppesini giymek Fiil
mahkemeye çıkarmak Fiil
yumuşak hakim İsim, Hukuk
federal hakim
federal hâkim
(US) federal hâkim
orta hakemi. İsim
asliye mahkemesi hâkimi
bir yargıcının işlevi
gol hakemi
sert hâkim
hoşgörülü hâkim
sorgu yargıcı İsim, Hukuk
tetkik hakimi İsim, Hukuk
belli bir bölge içinde yer yer dolaşan hâkim
çocuk yargıcı İsim, Hukuk
laik hâkim Sıfat, Hukuk
hukukçu olmayan hâkim yardımcısı
jüri üyesi
(US) laik hakim
bilgili hâkim
takdiri okura bırakmak Fiil
takdiri okura bırakmak Fiil
çizgi hakemi İsim, Futbol
sulh hakimi İsim, Hukuk
birini hakem yapmak Fiil
hâkimlik makamı
taraf tutan hâkim
(US) sulh hâkimi
mahkeme başkanı
mahkeme reisi
davaya bakan hâkimlerin başkanı
mahkeme reisi
mahkeme heyeti başkanı İsim, Hukuk
mahkeme başkanı İsim, Hukuk
veraset mahkemesi hâkimi
(US) veraset mahkemesi hakimi
(US) vesayet mahkemesi hâkimi
vesayet mahkemesi hâkimi
(US) veraset hakimi
meslekten yetişmiş hâkim
muvazzaf hâkim
hâkim yardımcısı
hâkim olmak Fiil
bir hâkimi reddetmek Fiil
redd-i hâkim İsim, Hukuk
istinabe hâkimi
kıdemli hâkim
baş hâkim
acımasız hâkim
hâkime saygı göstermek Fiil
hâkim muavini
tek hâkim
ciddi hâkim
tek hâkim
hâkim vekili
vergi davaları hakimi
vergi davaları hâkimi
bir hâkimin yetki bölgesi
(US) asliye mahkemesi hâkimi
asliye mahkemesi hâkimi
tek hakim karşısında yargılanma
(US) asliye mahkemesi yargıcı
davanın esasına bakan hâkim
asliye hakimi İsim, Hukuk
duruşma hâkimi İsim, Hukuk
adil hâkim
(Br) tatil zamanı hâkimlik eden hâkim
tatil zamanı hâkimlik eden hâkim
adli tatil sırasında nöbetçi hâkim
(Br) adli tatil sırasında nöbetçi hâkim
rüşvet yiyen hâkim
(delil) hâkimi etkilemek Fiil
mesafeyi tayin etmek Fiil
mesafeyi tahmin etmek Fiil
askeri adli hâkim

staff judge advocate ile ayni anlama gelir. askerî savcı. İsim

trial judge advocate ile ayni anlama gelir. sıkıyönetim savcısı. İsim
askerî başsavcı. İsim
(US) Baş Askeri Hukuk Müşaviri
görünüşe bakarak hüküm vermek Fiil
görünüşe göre hüküm çıkarmak Fiil
bir başka hâkime vekâleten görev başında bulunan hâkim
tarafsız bir şekilde yargılamak Fiil
tarafsızlıkla yargılamak Fiil
iflas davası hâkimi
kapalı bir oturumda tek hâkim
vesayet mahkemesi hâkimi
aleyhinde bir üst mahkemeye başvurulamayan karar veya yüküm
bir şey yapmayı gerekli görmek Fiil
insan karakterinden anlayan
seçim hâkimi
(US) seçim hâkimi
infaz hâkimi İsim, Hukuk
resmen atanarak fiilen göreve başlayan
ancak henüz yasal yemin yükümlülüğünü yerine getirmemiş hâkim
asliye hâkimi İsim, Hukuk
Hayretimi tasavvur et!
(Iskoçya) sulh ceza hâkimi
başkalarını kendi niteliklerine göre ölçmek Fiil
geçici yetkili hâkim
geçici yetkili hâkim
işine gelen hakimi seçme İsim, Hukuk
görev başında hâkim
görev başında hâkim
görev başında hâkim
birini hareketlerine göre yargılamak Fiil
birini dış görünüşüyle yargılamak Fiil
birini dış görünüşüyle yargılamak Fiil
temyiz siz yargılamak Fiil
temyizsiz yargılamak Fiil
hâkim cübbesi İsim
hâkimin talimatı
hâkim cübbesi İsim
(Br) sorgu kuralları İsim
(Br) sorgulama kuralları İsim
bir şey hakkında iyi hüküm vermek Fiil
bir şeyden iyi anlamak Fiil
bir şeyden iyi anlamak Fiil
insanları iyi tanımak Fiil
değerleri iyi takdir edememek Fiil
değerleri iyi takdir edememek Fiil
hakim kararıyla Zarf, Hukuk
birini ahlak hocası yapmak Fiil
bir hâkimden merhamet dilemek Fiil
bir hakimin talimatlarını hiçe saymak Fiil
judge advocate ile ayni anlama gelir. askerî savcı.
judge advocate ile ayni anlama gelir. sıkıyönetim savcısı.