1. İsim, Psikoloji dikkat
 2. İsim dikkat, nazarı dikkat.
  pay attention to something: bir şeye dikkat etmek.
  to call/draw/attract
  (someone)s) attention to something: (birinin) dikkatini bir şeye çekmek.
  for the attention of Mr. X: Mr. X'in nazarı dikkatine.
  to catch someone's attention: birinin dikkatini çekmek.
  to attract attention: göze batmak.
  to come to attention: göze çarpmak.
  attention span: dikkat süresi: dikkatin başka şeylere dağılmadan bir tek konu üzerinde tutulabildiği zaman süresi.
 3. İsim özen, itina, ihtimam, bakım.
  This machine requires a great deal of attention: Bu makine bir hayli bakım ister.
 4. İsim teveccüh, iltifat.
  Thank you very much for your attention: Teveccühünüze çok teşekkür ederim.
 5. İsim nezaket, saygı, hürmet.
  attention to a stranger: yabancıya karşı nezaket.
  attention to other's
  feelings: başkalarının hislerine hürmet.
 6. İsim ilgi, alâka, şefkat.
  Individual attention is given to each child: Her çocuğa özel ilgi gösterilmektedir.
 7. İsim, Askerlik2 hazırol!
  The officer ordered the men to stand at attention during the whole ceremony: Bütün tören
  boyunca subay erleri hazırol vaziyetinde tuttu.
dikkatini birine vermek Fiil
şikâyetlerini bildirmek Fiil
birinin dikkatini çekmek Fiil
birinin ilgisini çekmek Fiil
birinin dikkatini çekmek Fiil
dikkatini bir şeye çevirmek Fiil
birine kılıç çekmek birinin dikkatini bir şeye çekmek Fiil
birinin dikkatini çekmek Fiil
birinin dikkatini çekmek Fiil
dalgalı dikkat, dalgalanan dikkat İsim, Psikanaliz
dalgalı dikkat, dalgalanan dikkat İsim, Psikanaliz
dikkatinıbir şeye vermek Fiil
dikkatini bir şeye vermek Fiil
bir siparişi karşılamak için titiz davranmak Fiil
siparişi karşılamak için titiz davranmak Fiil
sürüklemek Fiil
dikkatini başka konulara yöneltmek Fiil
(bir şey) gözünden kaçmak.
dalga geçmek (argo) Fiil
birinin dikkatini bir şeye yöneltmek Fiil
dikkatini bir şeye yöneltmek Fiil
birinin dikkatini kendi üzerinde toplamak Fiil
hazırolda Zarf, Askerlik
esas duruşta Zarf, Askerlik
dikkat çekmek Fiil
ilgi toplamak Fiil
alaka toplamak Fiil
göze batmak Fiil
ilgi çekmek Fiil
nazarı dikkatini çekmek Fiil
dinleyici dikkati
dikkat kesilmek Fiil
bir şeyi birinin dikkatine sunmak Fiil
dikkate sunulmuş
dikkati başka yere çevirmek Fiil
dikkati başka yere yöneltmek Fiil
dikkat çekmek Fiil
birinin dikkatini çekmek Fiil
ilgi odağı İsim
ilgi odağı İsim
baş uğraş
yakın ilgi İsim
hazır ol durmak Fiil
daimi dikkat
dikkatini dağıtmak Fiil
birinin dikkatini çekmek Fiil
dikkati dağıtmak Fiil
birinin dikkatini çekmek Fiil
dikkat çekmek Fiil
birinin dikkatini çekmek Fiil
birinin dikkatinıçekmek Fiil
bakım ve dikkat gerektirmek Fiil
dikkat merkezi
acil dikkate alınması
dikkatinize (sunulur
dikkat inize sunulur
özenli dikkatlerinize
birşeye dikkat göstermek Fiil
dikkatini birşeye yoğunlaştırmak Fiil
birşeye dikkat etmek Fiil
acele dikkate almak Fiil
doktor tarafından bakılmak Fiil
tıbbi müdahale yapılmış olmak Fiil
bilinçli olmayan dikkat
elde olmadan edilen dikkat
en kısa zamanda ilgileneceğim
büyük dikkat
dikkat isteyen mesele
tıbbi müdahale
dikkate değer olmak Fiil
gazete dikkati
oralarda olmamak Fiil
dikkat etmek Fiil
dikkat göstermek Fiil
dikkatini vermek Fiil
bakım ve dikkat isteyen kişi
acil dikkat
dikkat çekmek Fiil
resmen dikkate alınmak Fiil
baştan savma hizmet görmek Fiil
birinin gözünden kaçmak Fiil
yakın ilgi İsim
vazıyet almak Fiil
esas duruşta beklemek Fiil, Askerlik
hazırolda beklemek Fiil, Askerlik
esas duruşta durmak Fiil, Askerlik
hazırolda durmak Fiil, Askerlik
hazır ol durumuna geçmek Fiil
ihtiram duruşu
esas duruş İsim, Askerlik
dikkatin tümü
büyük bir dikkatle Zarf
büyük dikkatle
Hey, gözünü aç, dikkat et.
dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) İsim, Psikoloji
dikkat faktörü
üzerine dikkat çekmeye çalışan kişi
dürüst bir iş adamının göstereceği ihtimam
bir yabancıya gösterilen ihtimam
elektronik para havale sisteminde
mesaja dikkati çekilmesi gereken alıcı bankadaki şahıs veya şube
hazır ol komutu
detaylara dikkat etme
bir reklamın okuyucusunun ilk dikkatini çekmeyi sağlama derecesi
ilgi manyağı, ilgi delisi, ilgi meraklısı İsim
birinin dikkatini bir şeyden çekmek Fiil
hatırlatmak Fiil
bir şeye dikkat çekmek Fiil
birinin dikkatini bir şeye çekmek Fiil
birinin dikkatinıbir şeye çekmek Fiil
'nın dikkatine çarpmak Fiil
birinin dikkatini bir şeye çekmek Fiil
...in dikkatine
Bay A'nın dikkatine
takayyüt etmek Fiil
dinleyicilerin dikkatinıçekmek Fiil
dinleyicilerin dikkatini çekmek Fiil
öğüdüme kimse kulak asmadı
şekle fazla bağlı kalmamak
dinlemek Fiil
iplemek Fiil
ilgilenmek Fiil
aldırmak Fiil
tanımak Fiil
bir şeye dikkat etmek Fiil
yan çizmek Fiil
sallamamak Fiil
şekle fazla bağlı kalmak Fiil
bir sipariş ile hemen ilgilenme
birinin dikkatini bir şeye çevirmek Fiil