attention

 1. Noun, Psychology dikkat
 2. Noun dikkat, nazarı dikkat.
  pay attention to something: bir şeye dikkat etmek.
  to call/draw/attract
  (someone)s) attention to something: (birinin) dikkatini bir şeye çekmek.
  for the attention of Mr. X: Mr. X'in nazarı dikkatine.
  to catch someone's attention: birinin dikkatini çekmek.
  to attract attention: göze batmak.
  to come to attention: göze çarpmak.
  attention span: dikkat süresi: dikkatin başka şeylere dağılmadan bir tek konu üzerinde tutulabildiği zaman süresi.
 3. Noun özen, itina, ihtimam, bakım.
  This machine requires a great deal of attention: Bu makine bir hayli bakım ister.
 4. Noun teveccüh, iltifat.
  Thank you very much for your attention: Teveccühünüze çok teşekkür ederim.
 5. Noun nezaket, saygı, hürmet.
  attention to a stranger: yabancıya karşı nezaket.
  attention to other's
  feelings: başkalarının hislerine hürmet.
 6. Noun ilgi, alâka, şefkat.
  Individual attention is given to each child: Her çocuğa özel ilgi gösterilmektedir.
 7. Noun, Military hazırol!
  The officer ordered the men to stand at attention during the whole ceremony: Bütün tören
  boyunca subay erleri hazırol vaziyetinde tuttu.
dikkatini birine vermek Verb
şikâyetlerini bildirmek Verb
birinin dikkatini çekmek Verb
birinin ilgisini çekmek Verb
birinin dikkatini çekmek Verb
dikkatini bir şeye çevirmek Verb
birine kılıç çekmek birinin dikkatini bir şeye çekmek Verb
birinin dikkatini çekmek Verb
birinin dikkatini çekmek Verb
dalgalı dikkat, dalgalanan dikkat Noun, Psychoanalysis
dalgalı dikkat, dalgalanan dikkat Noun, Psychoanalysis
dikkatinıbir şeye vermek Verb
dikkatini bir şeye vermek Verb
bir siparişi karşılamak için titiz davranmak Verb
siparişi karşılamak için titiz davranmak Verb
sürüklemek Verb
dikkatini başka konulara yöneltmek Verb
(bir şey) gözünden kaçmak.
dalga geçmek (argo) Verb
birinin dikkatini bir şeye yöneltmek Verb
dikkatini bir şeye yöneltmek Verb
birinin dikkatini kendi üzerinde toplamak Verb
hazırolda Adverb, Military
esas duruşta Adverb, Military
dikkat çekmek Verb
ilgi toplamak Verb
alaka toplamak Verb
göze batmak Verb
ilgi çekmek Verb
nazarı dikkatini çekmek Verb
dinleyici dikkati
dikkat kesilmek Verb
bir şeyi birinin dikkatine sunmak Verb
dikkate sunulmuş
dikkati başka yere çevirmek Verb
dikkati başka yere yöneltmek Verb
dikkat çekmek Verb
birinin dikkatini çekmek Verb
ilgi odağı Noun
ilgi odağı Noun
baş uğraş
yakın ilgi Noun
hazır ol durmak Verb
daimi dikkat
dikkatini dağıtmak Verb
birinin dikkatini çekmek Verb
dikkati dağıtmak Verb
birinin dikkatini çekmek Verb
dikkat çekmek Verb
birinin dikkatini çekmek Verb
birinin dikkatinıçekmek Verb
bakım ve dikkat gerektirmek Verb
dikkat merkezi
acil dikkate alınması
dikkatinize (sunulur
dikkat inize sunulur
özenli dikkatlerinize
birşeye dikkat göstermek Verb
dikkatini birşeye yoğunlaştırmak Verb
birşeye dikkat etmek Verb
acele dikkate almak Verb
doktor tarafından bakılmak Verb
tıbbi müdahale yapılmış olmak Verb
bilinçli olmayan dikkat
elde olmadan edilen dikkat
en kısa zamanda ilgileneceğim
büyük dikkat
dikkat isteyen mesele
tıbbi müdahale
dikkate değer olmak Verb
gazete dikkati
oralarda olmamak Verb
dikkat etmek Verb
dikkat göstermek Verb
dikkatini vermek Verb
bakım ve dikkat isteyen kişi
acil dikkat
dikkat çekmek Verb
resmen dikkate alınmak Verb
baştan savma hizmet görmek Verb
birinin gözünden kaçmak Verb
yakın ilgi Noun
vazıyet almak Verb
esas duruşta beklemek Verb, Military
hazırolda beklemek Verb, Military
esas duruşta durmak Verb, Military
hazırolda durmak Verb, Military
hazır ol durumuna geçmek Verb
ihtiram duruşu
esas duruş Noun, Military
dikkatin tümü
büyük bir dikkatle Adverb
büyük dikkatle
Hey, gözünü aç, dikkat et.
dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) Noun, Psychology
dikkat faktörü
üzerine dikkat çekmeye çalışan kişi
dürüst bir iş adamının göstereceği ihtimam
bir yabancıya gösterilen ihtimam
elektronik para havale sisteminde
mesaja dikkati çekilmesi gereken alıcı bankadaki şahıs veya şube
hazır ol komutu
detaylara dikkat etme
bir reklamın okuyucusunun ilk dikkatini çekmeyi sağlama derecesi
ilgi manyağı, ilgi delisi, ilgi meraklısı Noun
birinin dikkatini bir şeyden çekmek Verb
hatırlatmak Verb
bir şeye dikkat çekmek Verb
birinin dikkatini bir şeye çekmek Verb
birinin dikkatinıbir şeye çekmek Verb
'nın dikkatine çarpmak Verb
birinin dikkatini bir şeye çekmek Verb
...in dikkatine
Bay A'nın dikkatine
takayyüt etmek Verb
dinleyicilerin dikkatinıçekmek Verb
dinleyicilerin dikkatini çekmek Verb
öğüdüme kimse kulak asmadı
şekle fazla bağlı kalmamak
dinlemek Verb
iplemek Verb
ilgilenmek Verb
aldırmak Verb
tanımak Verb
bir şeye dikkat etmek Verb
yan çizmek Verb
sallamamak Verb
şekle fazla bağlı kalmak Verb
bir sipariş ile hemen ilgilenme
birinin dikkatini bir şeye çevirmek Verb