hospital

  1. Noun hastahane, darüşşifa.
  2. Noun hayvan hastahanesi.
  3. Noun düşkünlerevi, darülaceze.
  4. Noun tamirevi.
    clock hospital: saat tamirevi.
Teşhis Veya Tedavi Amacıyla Hastaneler ve Diğer Tıbbi Kurumlarda Ücretsiz Olarak Ödünç Kullanılmak Üzere
Tıbbi, Cerrahi ve Laboratuvar Ekipmanlarının Gümrüksüz Olarak Geçici İthaline Dair Anlaşma
Noun, International Law
Hastane hizmetleri (NACE kodu: 86.1) Noun, Trades-Professions
Hastane hizmetleri (NACE kodu: 86.10) Noun, Trades-Professions
hastaneye kaldırma Noun, Medicine
hastaneye kaldırılma Noun, Medicine
hastaneye kaldırma Noun, Medicine
hastaneye kaldırılma Noun, Medicine
parasını vasiyetle bir hastaneye bırakmak Verb
hastaneye yeni bir pavyon ilave etmek Verb
birini hastaneye kabul etmek Verb
birini hastaneye yatırmak Verb
askeri hastane
askeri hastane
askeri üs hastanesi
hastaneye yatırılmak Verb, Medicine
hastaneye giriş yapmak Verb, Medicine
hastaneye kabul edilmek Verb, Medicine
ikide bir hastaneye girip çıkıyor olmak Verb
hastanede tedavide olmak Verb
hastanede tedavi altında olmak Verb
bir hastaneye ilave bir pavyon yapmak Verb
hastaneye yeni pavyon eklemek Verb
hastaneye yeni pavyon eklemek Verb
çocuk hastanesi
şehir hastanesi
(Br) sahra hastanesi
(Br) askeri hastane
askeri hastane
birinin akıl hastanesine kapatmak Verb
belediyeye ait hastane
suçlu çocuklar okulu
ıslahhane
kasaba hastahanesi, dispanser, sağlık yurdu. Noun
birçok küçük binalardan oluşan hastahane. Noun
belediye hastanesi
askeri hastane
tımarhane
hastanede (tımarhanede) zorla tutulma
hastaneden taburcu olma
belediye hastanesi
ilkyardım hastanesi
hastaneye bir yatak bağışlamak Verb
hastaneye devamlı gelir sağlamak Verb
bir hastaneye devamlı gelir sağlamak Verb
hastaneye başvurmak Verb
hastaneye yatmak Verb
yatmak Verb
(US) askeri hastane
göz hastanesi Noun, Medicine
bulaşıcı hastalıklar hastanesi
intaniye servisi
sahra hastanesi, seyyar hastane. Noun
sahra hastanesi Noun, Medicine
yüzer hastane
kimsesizler yurdu
terk edilmiş çocuk hastanesi
yetimler yurdu
tam teşekküllü hastane Noun, Medicine
tam teşekküllü hastane
tam teşkilatlı hastane
devlet hastanesi sağlık hizmetleri Noun
karantina hastanesi
birinin hastaneye düşmesine neden olmak Verb
birini hastaneye düşürmek Verb
hastaneye yatmak Verb
hastanede yatmak Verb
doğumevi
hastane ziyaretinde bulunmak Verb
hastane ziyaret inde bulunmak Verb
bir hastane yönetimi
(US) gemici hastanesi
deniz hastahanesi
doğumevi
doğumevi
akıl hastanesi Noun, Psychiatry
askeri hastane
sahra hastanesi
askeri hastane Noun, Medicine
seyyar hastane
hastanenin organizasyonu
kemik hastalıkları hastanesi Noun, Medicine
özel hastane
bir hastanenin doktoru
bir hastahanenin doktoru
hapishane hastanesi
özel hastane Noun, Medicine
akıl hastanesi Noun, Psychiatry
devlet hastanesi Noun, Public Health
umuma açık hastane
yatırmak Verb
(US) akıl hastanesine göndermek Verb
birini hastaneye kaldırmak Verb
birini acele hastaneye götürmek Verb
birini hastaneye götürmek Verb
birini hastaneye göndermek Verb
uzmanlık hastanesi
devlet hastanesi Noun, Public Health
devlet hastanesi Noun, Public Health
(US) garnizon hastanesi
hastanede kalma
bir hastanenin cerrahi bölümü
birini hastaneye götürmek Verb
üniversite hastanesi
eğitim hastanesi Noun, Medicine
üniversite hastanesi
hayvan hastanesi
bağışlarla işletilen hastane
(Br) sübvansiyonlu hastane
hastaneye yatırma
hastaneye yatma
hastane idaresi
hastane hademesi
hastane ve tıbbi tedavi masrafları sigortası Noun
hastabakıcı
hastane hastabakıcısı
hastahane yatağı, hastanın değişik konumlarda yatabilmesi için üç parçası değişik eğimlerle ayarlanabilen özel yatak.
hastane yatağı Noun, Medicine
hastane yardımı
hastane tazminatı sigortası Noun
hastane faturası
hastane yönetim kurulu
hastane binası Noun
hastane bakımı
hastane arabası Noun
hastane masrafı
hastane danışman hekimi
hastane inşası kontratı
gittikçe yükselen hastane masraflarını kısma
hastane masrafları Noun
hastane hekimi
hastane girişi
hastane masrafları Noun
hastane ücreti
hastanenin mali işleri Noun
(US) akıl hastanesi
hastane mutfağı
hastane müdüriyeti
hastane hemşiresi
(askerlik) sağlık hizmet eri
hastanede yatan hasta
hastane inşaat planı
hastane inşaatı planlaması
hastane binası Noun
hastane reçetesi
hastane teftişi
hastane oda ve yemek
hastanede oda ve yemek
hastane hizmetleri Noun
hastahane gemisi.
hastane uzmanı
hastane personeli
hastane personeli Noun, Medicine
(askerlik , US) sahra hastanesi
hastanede yatma
hastane yatışı Noun, Medicine
hastanede yatma Noun, Medicine
hastane treni
hastane tedavisi
hastane tedavisi Noun, Medicine
hastanede tedavi Noun, Medicine
hastane pavyonu
hastane ziyareti
hastane koğuşu masrafları Noun
hastane hademesi
hastahanenin hamisi
hastane menfaatine
bir hastayı iyileşmiş olarak hastaneden taburcu etmek Verb
seyyar hastane hemşiresi
asistan doktor