divide

 1. böl(ün)mek, bölüş(tür)mek, bölüşülmek, paylaş(tır)mak, taksim etmek/edilmek.
  divide twenty-five by
  five. divide the cake between/among you.
  15 divided by 3 is 5 = 3 divides into 15, 5 times: 15, 3'e bölünürse 5 bulunur/15'te 3, 5 kere var.
  divide this line into 6 equal parts.
 2. ayır(ıl)mak.
  The river divides and forms 2 streams. A brick wall divides our garden from/and our neighbor's garden.
 3. ara açmak, ikilik/fikir ayrılığı yaratmak.
  I hope this disagreement will not divide us.
 4. sınıflandırmak, tasnif etmek, kısımlara ayırmak.
 5. oy kullanmak için ikiye ayırmak/ayrılmak.
 6. dallanmak, çatallaşmak, dallara/kollara ayrılmak.
  The road divides 5 km from here.
 7. bölünme, ayrılma, ayrım.
  a divide in road: yol ayrımı.
  the great divide: ölüm, hayatla ölümü ayıran sınır.
 8. height of land ile ayni anlama gelir. su bölümü çizgisi.
 9. bölme işlemi, bölüm.
malıni mülkünü mirasçılar arasında paylaştırmak Verb
malını mülkünü mirasçılar arasında paylaştırmak Verb
malını mülkünü mirasçılar arasında paylaştırmak Verb
malını mülkünü mirasçılar arasında paylaştırmak Verb
zamanı iş ile oyun arasında bölmek Verb
böl ve fethet Adjective, Politics-Intl. Relations
kıta su bölümü çizgisi.
bilgi teknolojilerine erişimde eşitsizlik
dijital bölünme (Kaynak: CEDEFOP) Noun, Education-Training
su bölümü çizgisi, büyük dağ silsilesi. Noun
hayat ile ölümü ayırdığı tasarlanan çizgi. Noun
büyük kriz/buhran. Noun
parsellemek Verb
yüzde dokuz temettü dağıtmak Verb
müflisin mallarını dağıtmak Verb
müflisin mallarını bölmek Verb
bir kitabı bölümlere bölmek Verb
bir satırı bölmek Verb
satırı bölmek Verb
bir kenti bölgelere ayırmak Verb
bir terekeyi bölmek Verb
böl ve yönet Noun
aynı zaman süresini tanımak Verb
(Lat) böl ve yönet
Parçala ve yönet. (Machiavelli'nin siyasî özsözü.)
masrafları eşit olarak bölmek Verb
'den ayırmak Verb
malları parti parti ayırmak Verb
(US) parsellemek Verb
dört bölüme ayırmak Verb
üç parçaya bölmek Verb
ifraz etmek Verb
parayı eşit olarak bölmek Verb
kârı dağıtmak Verb
hisseleri bölmek Verb
bölüştürmek Verb
ortalamak Verb
ortasını bulmak Verb
çikolataları ara nızda paylaştırın
masrafları taraflar arasında paylaştırmak Verb
giderleri taraflara paylaştırmak Verb
(parlamento , Br) isim çağrılarak oylama yapmak Verb
piyasayı paylaşmak Verb
kârı paylaşmak Verb
bir ülkeyi parçalamak Verb
yağma edilen şeyleri paylaşmak Verb
işi paylaştırmak Verb
bir soru hakkında oylama teklif etmek Verb