1. böl(ün)mek, bölüş(tür)mek, bölüşülmek, paylaş(tır)mak, taksim etmek/edilmek.
  divide twenty-five by
  five. divide the cake between/among you.
  15 divided by 3 is 5 = 3 divides into 15, 5 times: 15, 3'e bölünürse 5 bulunur/15'te 3, 5 kere var.
  divide this line into 6 equal parts.
 2. ayır(ıl)mak.
  The river divides and forms 2 streams. A brick wall divides our garden from/and our neighbor's garden.
 3. ara açmak, ikilik/fikir ayrılığı yaratmak.
  I hope this disagreement will not divide us.
 4. sınıflandırmak, tasnif etmek, kısımlara ayırmak.
 5. oy kullanmak için ikiye ayırmak/ayrılmak.
 6. dallanmak, çatallaşmak, dallara/kollara ayrılmak.
  The road divides 5 km from here.
 7. bölünme, ayrılma, ayrım.
  a divide in road: yol ayrımı.
  the great divide: ölüm, hayatla ölümü ayıran sınır.
 8. height of land ile ayni anlama gelir. su bölümü çizgisi.
 9. bölme işlemi, bölüm.
malıni mülkünü mirasçılar arasında paylaştırmak Fiil
malını mülkünü mirasçılar arasında paylaştırmak Fiil
malını mülkünü mirasçılar arasında paylaştırmak Fiil
malını mülkünü mirasçılar arasında paylaştırmak Fiil
zamanı iş ile oyun arasında bölmek Fiil
böl ve fethet Sıfat, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
kıta su bölümü çizgisi.
bilgi teknolojilerine erişimde eşitsizlik
dijital bölünme (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
su bölümü çizgisi, büyük dağ silsilesi. İsim
hayat ile ölümü ayırdığı tasarlanan çizgi. İsim
büyük kriz/buhran. İsim
parsellemek Fiil
yüzde dokuz temettü dağıtmak Fiil
müflisin mallarını dağıtmak Fiil
müflisin mallarını bölmek Fiil
bir kitabı bölümlere bölmek Fiil
bir satırı bölmek Fiil
satırı bölmek Fiil
bir kenti bölgelere ayırmak Fiil
bir terekeyi bölmek Fiil
böl ve yönet İsim
aynı zaman süresini tanımak Fiil
(Lat) böl ve yönet
Parçala ve yönet. (Machiavelli'nin siyasî özsözü.)
masrafları eşit olarak bölmek Fiil
'den ayırmak Fiil
malları parti parti ayırmak Fiil
(US) parsellemek Fiil
dört bölüme ayırmak Fiil
üç parçaya bölmek Fiil
ifraz etmek Fiil
parayı eşit olarak bölmek Fiil
kârı dağıtmak Fiil
hisseleri bölmek Fiil
bölüştürmek Fiil
ortalamak Fiil
ortasını bulmak Fiil
çikolataları ara nızda paylaştırın
masrafları taraflar arasında paylaştırmak Fiil
giderleri taraflara paylaştırmak Fiil
(parlamento , Br) isim çağrılarak oylama yapmak Fiil
piyasayı paylaşmak Fiil
kârı paylaşmak Fiil
bir ülkeyi parçalamak Fiil
yağma edilen şeyleri paylaşmak Fiil
işi paylaştırmak Fiil
bir soru hakkında oylama teklif etmek Fiil