1. ertesi, müteakip, onu takip eden, ondan sonraki.
  the next day/morning: ertesi gün/sabah.
  He
  came back next week: Ertesi hafta (bir hafta sonra) döndü.
  During the next 5 days he did not go out: Onu takip eden 5 gün içinde sokağa çıkmadı.
  on the next page: daha sonraki sayfada.
  to be continued in our next issue: devamı gelecek sayıda.
 2. bitişik, komşu, yanındaki, yanıbaşındaki.
  the next room: bitişik oda.
  next door: bitişik
  komşu/ev.
  Who was the girl next to you? Yanındaki kız kimdi?
 3. en yakın.
  the thing next my heart: üzerine titrediğim şey, en çok istediğim şey.
  wear flannel
  next to the skin: fanilayı tenine giymek.
 4. bir sonraki, gelecek, müteakip.
  next week/month/year: gelecek hafta/ay/yıl.
  next time:
  gelecek sefer, bir dahaya.
  the year after next: öbür sene.
  We'll catch the next train. Will you be at our next meeting?.
 5. (sırada) sonra gelen.
  Who is next? Sıra kimde?
  next, please! Lütfen sırası gelen yaklaşsın.
 6. (bundan/ondan) sonra, bunu müteakip.
  What will you do next? Bundan sonra ne yapacaksınız?
  What
  line comes next in the poem?
  When next we meet? Bundan sonra ne zaman buluşacağız?
 7. hemen sonra, …'den sonra, daha sonra, bilâhare.
  My turn comes next after yours. First we add water, next we boil.
 8. en yakın, komşu, mücavir.
  next the school: okula en yakın.
işinin yarısını ertesi güne bırakmak Fiil
ertesi gün ne yapacağını kararlaştırmak Fiil
stoku gelecek mevsim için saklamak Fiil
gelecek hafta duruşmaya gelmek Fiil
kuşaktan kuşağa Zarf
session gelecek oturuma kadar bir konunun ele alınmasını ertelemek Fiil
öbür yıl
yarından ertesi iş gününe kadar
sıra senin
ikinci en iyisi
müsaleh
müteakip lehine gayri menkul vasiyet edilen kişi
yandaki kapı
kapı komşu
bitişik
kapı komşusu
(a) bitişik (komşu).
He lives next door to us: Bitişik komşumuzdur, bitişiğimizde oturur. (b)
hemen hemen, âdetâ.
His silence was next door to an admission of guilt.
müteakip hak sahibi
veli, kanunî vasisi olmadığı halde reşit olmayan bir kimse adına hareket edebilecek kimse.
bir boy büyüğü
gelecek ay
bir sonraki ilk … Sıfat
en yakın akraba/hısım.
gündemdeki bir sonraki madde
gelecek sefer
gelecek defa
...'i bir daha gördüğünde Zarf
...'i bir daha görürsen Zarf
hemen hemen, âdetâ.
next to impossible: hemen hemen imkânsız.
next to nothing: hiç değerinde,
yok pahasına, hemen hemen hiç.
I got it for next to nothing: Onu yok pahasına aldım.
There was next to nobody at the meeting: Toplantıda hemen hemen hiç kimse yoktu.
elde hemen hemen hiçbir delil olmaması
hemen hemen hiçbir şey
öbür dünya ahret
gelecek sene
gelecek yıl
bir şeyi ertesi güne bırakmak Fiil
gelecek doğum günündeki yaş
gelecek toplantı için zaman ve yer tespit etmek Fiil
gelecek toplantının yerini ve zamanını tespit etmek Fiil
birini al ötekine vur
arkası yan sütunda olmak Fiil
(dava) gelecek aya tecil edilmek Fiil
gelecek hafta için öngörülmüş olmak Fiil
müteakip posta ile
gelecek hafta olmak Fiil
gelecek hafta vukubulmak Fiil
gelecek hafta duruşmaya gelecek olmak Fiil
vadesi önümüzdeki ay gelmek Fiil
gelecek ay vadesi gelmek Fiil
kapı komşusu
(US) birinin kötü niyetlerini çakmak Fiil
gelecek istasyonda inmek Fiil
gelecek hafta için yerine getirilmesi gereken birçok taahhütleri olmak Fiil
bir konuyu gelecek toplantıya ertelemek Fiil
yandaki evde oturmak Fiil
komşu oturmak Fiil
sıradaki işi ele almak Fiil
gündemdeki sırası gelen konuyu ele almak Fiil
gelecek haftaya ertelemek Fiil
yarın karaya ulaşmak Fiil
başkandan sonra gelmek Fiil
(enflasyon) gelecek yıl 8-10 %'lik düzeye varmak Fiil
bir reklamın basılmasını gelecek haftaya bırakmak Fiil
bir öndeki gemi
bir arkadaki gemi
gelecek toplantıya kadar etkilemek Fiil
gelecek oturuma kadar ertelemek Fiil
ilk benzin istasyonunda durmak Fiil
sözleşme gelecek yıl yeniden gözden geçirilecek
hedefimiz gelecek yıl içerisinde % 3'lük büyüme gerçekleştirmektir
bundan sonraki … İsim
ertesi gün Zarf
ertesi sabah
gelecek sene bugün
gelecek sayıda devam edecektir
devamı gelecek sayıda
(dava) duruşma gelecek ay olacak
gelecek seçimde bağımsızlara oy vermek Fiil
gelecek seçimde bağımsızlara oy vermek Fiil
gelecek ilk posta ile